Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Το κοιμητήριο είναι ένας θησαυρός όπου βρίσκονται οι πιο σημαντικοί μας θησαυροί

Το κοιμητήριο είναι ένας θησαυρός όπου βρίσκονται οι πιο σημαντικοί μας θησαυροί - συγγενείς και φίλοι, που μας περιμένουν να συναντηθούμε μαζί μας και τη γενική ανάσταση!

Ιερέας Γιώργος Πολυάκοφ
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ.Με τα χρόνια, είτε σκοτεινιάζουμε από το συσσωρευμένο μίσος είτε φωτίζουμε από την Αγάπη!«Μνήσθητι, Κύριε, πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου καί ἀνάπαυσον, αὐτούς, ὁ Θεός, ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ προσώπου Σου».


«Η προσευχή, πολλές φορές δεν αλλάζει τα πράγματα για σένα, αλλάζει εσένα για τα πράγματα.» Γεροντικό

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...