Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

« ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ».      Μιμούμενοι το παράδειγμα της φύσης αναφορικά με την αναπαραγωγή και διαιώνιση των ειδών της, οι άνθρωποι προσπάθησαν να εξηγήσουν την εξελικτική αυτή διαδικασία δίνοντας απάντηση σε πολλά ερωτήματα που αφορούσαν ακόμα και τον ίδιο το λόγο ύπαρξης τους.

    ΄Ετσι εξηγήθηκαν φαινόμενα όπως η φωτοσύνθεση, φαινόμενα πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών, αναπαραγωγής πουλιών, θηλαστικών κ.α. που κοιτάζοντάς τα μέσα  από το ενιαίο περιβαλλοντικό πρίσμα αποτελούν το σύνολο της χλωρίδας και της πανίδας που μας περιβάλλει.
      Κάθε σύνολο δομημένων οργανισμών κατηγοριοποιήθηκε με βάση το δικό του αποτύπωμα και απέκτησε στο οικοσύστημα τη δική του ταυτότητα.
       Μέσα από το πέρασμα των χρόνων η δύναμη και η εξουσία που είχε στη διάθεσή του ο άνθρωπος, όντας λογικό ον, έδωσαν τη θέση τους σε λέξεις από το οικολογικό λεξικό όπως κατάχρηση και μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
       Με μορφή ηγεμονική εξουσίαζε τα πάντα γύρω του, αφήνοντας άλλες φορές ένα φιλικό προς το περιβάλλον αποτύπωμα και άλλες φορές ακόμα και ένα βλαβερό.
       Η φύση παρότι του δίδαξε την οικονομία αλλά και την ανακύκλωση των ειδών που τη συνθέτουν, επέδειξε αρχικά μια στάση αναμονής περιμένοντας την ανταπόκρισή του και την οικειοθελή βούλησή του για τη προστασία και βιωσιμότητα για παράδειγμα του υπεδάφους, του αειφόρου ορίζοντα, του υδροφόρου κ.λ.π.
      Όμως στη πράξη αποδείχτηκαν καταστροφικά τα επερχόμενα αποτελέσματα και αυτό γιατί στις μέρες μας έχει έρθει «η ώρα της γης», μάλιστα έχει καθιερωθεί ως ημέρα παγκόσμιας διαμαρτυρίας για την υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και τη μόλυνσή του η 23η Μαρτίου έκαστου έτους, σύμφωνα με την οποία τα φώτα σε ολόκληρο τον κόσμο σβήνουν για 1 ώρα.
      Παρά όμως τις προσπάθειες που γίνονται τα λανθάνοντα αποτυπώματα του ανθρώπου γίνονται εμφανή καθημερινά ως συνέπειες που διαπιστώνονται μέσα από τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει, από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και από τομείς όπως είναι η μη ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
       Στις μέρες μας αναπτύσσεται ο λεγόμενος κλάδος «της οικονομίας των απορριμμάτων» που αποτελεί μια καινοτόμο πρακτική ανακύκλωσης των σκουπιδιών και που αναμένεται να απασχολήσει αρκετούς εργαζομένους και να αποδώσει ωφέλιμα αποτελέσματα στη καθημερινή ζωή των πολιτών.
         Στην Ελλάδα ειδικότερα γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί ο τομέας της ανακύκλωσης σε πολλά προϊόντα, δημιουργούνται καμπάνιες ενημέρωσης, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάδοι ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, εργοστάσια και βιομηχανίες υιοθετούν πρακτικές με ενοικιάσεις κάδων για την περισυλλογή των απορριμμάτων τους και την αποστολή τους σε μονάδες ανακύκλωσης, ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα η επιτυχία αυτής της προσπάθειας.
         Η Αυστρία ενδεικτικά ανακυκλώνει το 65% των απορριμμάτων της με τη Γερμανία να την ακολουθεί, ενώ η Ελλάδα ανακυκλώνει μόνο το 20% των προϊόντων της.
        Η δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης έχει επικαιροποιηθεί με την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων (π.χ. στάσεις μετρό) αλλά και με τη σύσταση τετραψήφιου αριθμού (1960) ως γραμμή επικοινωνίας αλλά και ενημέρωσης σε θέματα απορριμμάτων.
        Συνειδητοποιημένοι πλέον οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των οικιακών τους απορριμμάτων.
        Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθεί μια εικόνα ενός πεταμένου άδειου χάρτινου κουτιού γάλακτος έξω από ένα πράσινο κάδο απορριμμάτων τη στιγμή που ο όγκος του ισοδυναμεί με 15 κλειστές ίδιες συσκευασίες που μπορούν άνετα να απορριφθούν σε μπλε κάδους ανακύκλωσης.
        Ο αρνητικός αντίκτυπος μιας τέτοιας εικόνας είναι από τη μια η αύξηση του όγκου των σκουπιδιών στους πράσινους κάδους απορριμμάτων και από την άλλη η κατάχρηση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος.
        Αν θελήσουμε λοιπόν όλοι να ζούμε καλύτερα πρέπει να βάλουμε την ανακύκλωση ουσιωδώς μέσα στην ζωή μας αφήνοντας ο καθένας μας ένα οικολογικό, ένα πράσινο αποτύπωμα προς το περιβάλλον γύρω μας και αυτό με τη σειρά του θα μας δωρήσει μια ποιοτική και αναβαθμισμένη ζωή.-
          
Εν-ημερωμένος  Πολίτης

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...