Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

 
σχόλιο Γ.Θ : Παλαιοί και νέοι Κωνσταντινουπολίτες να ετοιμάζονται...

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ως ο ενωτικός φορέας του Ελληνισμού της Πόλης που εξαναγκάστηκε σε εκπατρισμό, μετά από  μελέτη διαπίστωσε τα εξής:


Α) Εάν δεν είχαν ασκηθεί οι διωγμοί κατά της Ελληνικής Κοινότητας της Πόλης, σήμερα ο πληθυσμός μας στην Πόλη θα ήταν τουλάχιστο 300.000 ψυχές. 

Το  καίριο πλήγμα κατά της Κοινότητας από το Τουρκικό Κράτος δόθηκε πριν 50 χρόνια με τις απελάσεις και τον εξαναγκασμό των μελών της Κοινότητας μας, που ανεξάρτητα υπηκοότητας (Ελληνική ή Τουρκική) υπαγόταν στην Συνθήκη της Λωζάννης και είχαν χαρακτηριστεί  ως «Εταμπλίς» από την τότε Κοινωνία των Εθνών.
Β) Τον ξεριζωμό μας ακολούθησαν μαζικές αφαιρέσεις υπηκοοτήτων με σκοπό να εκλείψουν τα νομικά ερείσματα που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο για την Κοινότητα μας αλλά και να σταματήσει η συνέχιση της Κοινότητας που υπαγόταν στην Συνθήκη της Λωζάννης. Για να αποτραπεί  αυτό θα πρέπει με τεκμηριωμένο τρόπο να προβάλλονται,  πρωτίστως προς το Τουρκικό Κράτος αλλά και προς τους διεθνείς οργανισμούς, τα απαραίτητα  στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, για την συρρίκνωση του αριθμού των διαμενόντων στην Πόλη Ομογενών αλλά και το αριθμό των διαβιούντων σε κατάσταση ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ.
Γ) Οι εθελοντικές ομάδες της Οι.Ομ.Κω προχωρούν στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείου της καταγραφής των Κωνσταντινουπολιτών μη υπαγομένων στην Ανταλλαγή των πληθυσμών, που είχε διενεργηθεί το 1932 υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (ο ΟΗΕ της εποχής). Η σύνδεση της τωρινής απογραφής με αυτή του 1932 συσχετίζοντας τους προγόνους με τους απογόνους θα ισχυροποιήσει τα ερείσματα μας προς την διεθνή κοινότητα.
Δ) Επιπλέον  στην ανωτέρω κύρια αιτία με την διενέργεια της απογραφής δίνει πολλές δυνατότητες παροχής χρήσιμων υπηρεσιών προς όλους τους εκπατρισμένους και μη Κωνσταντινουπολίτες όπως π.χ. την ανεύρεση ατόμων για την υπεράσπιση των  ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και αρωγής, εύρεσης εργασίας, περίθαλψης κτλ.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια της συστηματικής απογραφής των Κωνσταντινουπολιτών και των απογόνων τους που ζουν εκτός της Πόλης. Η Απογραφή αυτή έχει εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (27-06-2013/Αρ.πρωτ.ΓΝ/ΕΞ/222-1).

Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή και ειδικά να συνεργαστούν με τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω όταν τους καλέσουν για το θέμα αυτό. Μπορείτε να ζητήσετε να παραλάβετε το έντυπο από τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία μέλη της Οι.Ομ.Κω ή να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.conpolis.eu (και να το στείλετε στην συνέχεια ηλεκτρονικά) ή να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 2107723556 για να σας σταλεί. Θα σας πάρει μόνο ελάχιστα  λεπτά να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορείτε να το παραδώσετε σε μέλος Σωματείο της Οι.Ομ.Κω ή να το ταχυδρομήσετε στην διεύθυνση: Οι.Ομ.Κω, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 15237 με απλή επιστολή.

http://anatoliblog.blogspot.gr/2013/08/blog-post_27.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...