Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Είναι μυροβλύτης, μην αμφιβάλλεις!Οι άγιοι είναι φίλοι μας. Ζουν στον ουρανό, όμως δε ξεχνούν ποτέ πως υπάρχουμε και μεις.

Οι άγιοι εκδηλώνουν τη χάρη τους με διαφορετικούς τρόπους.

Ο άγιος Δημήτριος

(το λείψανό του βρίσκεται στον ναό του στη Θεσσαλονίκη)

εκδηλώνει την αγάπη του και με το μύρο του.

Το χάδι του.

Κάνεις το σημείο του σταυρού με το μύρο του στο σώμα σου και αυτόματα δέχεσαι το χάδι του αγίου.

Δέχεσαι τη θαυματουργή χάρη του απ’το ευωδιαστό αυτό χάδι.

Αρκεί μονάχα να΄σαι δεκτικός στο χάδι αυτό.

Να πιστεύεις.

Να ελπίζεις.

Να είσαι ανοιχτός…

Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

http://agathan.wordpress.com/2014/10/26


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...