Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Ταξιδεύοντας στον χωροχρόνο. Εξομολογώντας τον Χριστόδουλο των Ελλήνων


Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π.ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣΌταν έπισκέφθηκε ό Πάπας τήν Αθήνα, ό πατήρ Σπυρίδων αντιδρούσε όπως και πολλοί άλλοι.
Ό πατήρ Εύμένιος τού έλεγε:
-Από τήν στιγμή που τον έχει προσκαλέσει ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ό Μακαριότατος, (τότε Αρχιεπίσκοπος ήταν ό Χριστόδουλος), δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Τού είπε και το εξής συγκλονιστικό:
-Να ξέρεις, παιδί μου, τον Μακαριότατο τον εξομολόγησα.
-Ποιόν, Γέροντα, τον Χριστόδουλο;
-Ναί, τον Χριστόδουλο, γι' αυτό μου έχει στείλει και ευχαριστήρια.
-Πού τον εξομολόγησες, Γέροντα, στήν Αθήνα;
-Ναί, παιδί μου, στήν Αθήνα.

Ό πατήρ Σπυρίδων παραξενεύθηκε, διότι άν είχε λείψει ό Γέροντας από το Μοναστήρι του και μάλιστα γιά να πάει στήν Αθήνα, θά το ήξερε. Ρώτησε και τήν αδελφή τού Γέροντα, τήν Ιωάννα, πού ήταν συνεχώς μαζί του:

-Έφυγε καθόλου ό Γέροντας να πάει στήν Αθήνα;
Και ή απάντηση πού πήρε ήταν ότι δεν είχε φύγει από τήν Μονή.

Παραμένει μυστήριο πώς μετέβηκε στην Αθήνα ό π. Εύμένιος και εξομολόγησε τον μακαριστό Χριστόδουλο. Φυσικά ό Γέροντας με την Θεία Χάρη πού ενοικούσε μέσα του είχε σπάσει το φράγμα τού χωροχρόνου και βρισκόταν εκεί πού ήθελε χωρίς κάν να μετακινηθεί από το Μοναστήρι του.

Από τότε, δέ, έλεγε συχνά στον πατέρα Σπυρίδωνα:
-Μέ πήρε τηλέφωνο ό Μακαριότατος και μιλήσαμε αρκετή ώρα, άφήνοντας να έννοηθεί ότι ή έπικοινωνία αύτή γινόταν πνευματικά) τώ τρόπω. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΟΥΣΙΑ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...