Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας Μαρμαρωμένοι στο πάτωμα της Αγιάς Σοφιάς

Κάποια νύκτα είδα σε όνειρο ότι ευρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη μέσα στον Ιερό Ναό της του Θεού Αγίας Σοφίας, ευρισκόμενος μόνος στο αριστερό κλίτος του Ναού. Στο δεξιό κλίτος ευρίσκονταν άνδρες και γυναίκες ολοφυρόμενοι και κλαίοντες γοερώς. Μερικοί ήλθαν προς εμένα και κλαίοντες μου είπαν ο πατριάρχης και ο βασιλεύς έχουν κοιμηθεί και δεν σηκώνονται σε παρακαλούμε έλα να τους σήκωσης. Έτρεξα και είδα τον πατριάρχη ενδεδυμένο με την πατριαρχική στολή, να ευρίσκεται εξαπλωμένος, σαν νεκρός, στο έδαφος του Ναού. Στην αρχή τον φώναξε μεγαλόφωνα" Σηκωθείτε, Μακαριότατε, λυπηθείτε το ποίμνιο σας, τους χριστιανούς, πού, κλαίοντες και οδυρόμενοι, αναμένουν να ξυπνήσετε. Άλλ' επειδή ο πατριάρχης έμενε νεκρός, ακίνητος, πλησίασα, έθεσα την δεξιά μου επί τον νώτον αυτού και προσπαθούσα να τον σηκώσω. Με πολύ κόπο τον σήκωσα μέχρι δύο πιθαμές, αλλά ήταν τόσο βαρύς, ώστε το χέρι μου από το βάρος αισθανόμουν ότι κινδύνευε να εξαρθρωθεί, και, μη δυνάμενος να τον κρατήσω, έπεσε πάλι, σαν νεκρός.
Μετά από λίγο, το χέρι μου το δεξί, το οποίο έτρεμε και πονούσε, έπαυσε να πονά και να τρέμει, και, τότε, έτρεξα στον βασιλέα, ο οποίος επίσης κοιμόταν, σαν νεκρός, ευρισκόμενος 6-7 μέτρα μακρύτερα του πατριάρχου. Προσπάθησα, κατέβαλα όλες τις σωματικές μου δυνάμεις να τον σηκώσω, αλλά στάθηκε αδύνατο. Επάνω στην μεγάλη μου αγωνία και την θλίψη μου, την οποία είχα, διότι δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τον πατριάρχη και τον βασιλέα ξύπνησα.
Ό μεν πατριάρχης εικονίζει την Εκκλησία, την οποία αντιπροσωπεύει, ο δε βασιλεύς εικονίζει την πολιτεία. και ή Εκκλησία και ή Πολιτεία και οι άρχοντες αυτών, στις πονηρές ήμερες μας κοιμούνται τον βαρύτατο ύπνο της αμελείας και της ραθυμίας. Εάν δεν ξυπνήσουν και σηκωθούν, εάν δεν ξυπνήσουν και τον κλήρο και τον λαό σε μετάνοια, σε εργασία των εντολών του Θεού, των αρετών και των καλών έργων, θα δώσουν λόγο κατά την ήμερα της Κρίσεως, και θα τιμωρηθούν.

ΒΙΒΛ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 2001

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...