Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Ο τόπος όπου έμαρτύρησεν ο Άγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος

Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην


Ο τόπος όπου έμαρτύρησεν ο Άγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος

Ιερό τεμάχιο κάρας (του κρανίου) του
πρωτομάρτυρα Στεφάνου / Βατοπαίδι

http://3.bp.blogspot.com/-IJhGkhs3MeI/TxcfT-XjzyI/AAAAAAAAFaA/yf1O3Op1QnU/s1600/%25CE%2599%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%259B%25CE%25A5%25CE%259C%25CE%2591+2012+%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%25A5%25CE%2591+%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%259D+%25286%2529b.jpg
Ο τόπος όπου έμαρτύρησεν ο Άγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος

Ο τόπος όπου έμαρτύρησεν ο Άγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...