Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Άγγελος Κυρίου θανατώνει τους ομοφυλόφιλους πριν την Γέννηση του Χριστού μας

Πῶς τό θαῦμα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ θαυματουργικά καταδίκασε τήν ὁμοφυλοφιλία.

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 

“…Θαῦμα ἡκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γάρ ἕνας Διδάσκαλος ὅτι τήν νύκταν ἐκείνην, κατά τήν ὁποίαν ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕναν Ἄγγελον καί ἐθανάτωσεν ὅλους τούς ἀρσενοκοίτας ( =ὁμοφυλόφιλους ), ὅπου ἦσαν εἰς τόν Κόσμον, καί ἔπειτα ἐγεννήθη, διά νά μή εὐρεθῆ τότε εἰς τήν γῆν, μία τοιαύτη θεομίσητος ἁμαρτία (παρά Ἱερωνύμῳ)”!!!
(Ὅ Ἅγιος Ἱερώνυμος καταγόταν ἀπό τήν Ἰλλυρία-Δαλματία, ἀλλ’ ἔζησε καί κοιμήθηκε ὁσιακά στά Ἱεροσόλυμα τό 420 μ.Χ.. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 15 Ἰουνίου΄).


http://orthodoxy-rainbow.blogspot.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...