Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Στην αναμπουμπούλα οι λύκοι …μας αλυσοδένουν.Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του ΥΠΟΙΚ με την οποία θα γίνεται τέτοιο φακέλωμα που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
 
Συγκεκριμένα, ορίζεται: "Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, 

τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος". 

Για παράδειγμα, οι τράπεζες καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν:

α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν,
γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.

Πληροφορίες θα δίνονται επίσης για τυχόν ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), θυρίδων αλλά και για την αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

Ανάλογα στοιχεία θα στέλνουν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικές εταιρείες, θεραπευτήρια κ.ά. Στόχος είναι το υπουργείο να έχει πλήρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων. 

Πρακτικά θα καταγράψει όλες τις συναλλαγές που έχουν γίνει το 2011 (κίνηση χρημάτων, πληρωμές κινητής τηλεφωνίας, ρεύματος, νερού, νοσοκομείων, ασφαλιστικών εταιρειών κ.τ.λ.) προκειμένου μετά να είναι σε θέση να προχωρήσει σε διασταυρώσεις. Τα στοιχεία θα πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο υπουργείο. http://ixnos.blogspot.com/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...