Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Οι καθολικοί λατρεύουν τον Εωσφόρο;

Στο: 1:00 του βίντεο.
O επόμενος πάπας; Petrus Romanus;
Στο: 3:40 του βίντεο.
Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.
Which translates:
Flaming Lucifer finds Mankind,
I say: Oh Lucifer who will never be defeated,
Christ is your son
who came back from hell, shed his peaceful light and is alive and reigns in the world without end.  
Μετάφραση.  
Ο φλεγόμενος Εωσφόρος βρίσκει την ανθρωπότητα.  
Λέω: Ο Εωσφόρε, που ποτέ δεν θα ηττηθείς,  
Ο Χριστός είναι ο γιος σου.  
Ο οποίος επέστρεψε από την κόλαση, να ρίξει το ειρηνικό του φως και που είναι ζωντανός και βασιλεύει σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς τέλος.  
http://hellasxg.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...