Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Πάντα τα 3 εξαρακια τους 666 κρυμμένα στα λογότυπα τους..

Χαίρεται.

Ιω. 10,1 Ιω. 10,1 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·
Είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός μας ,να διακρίνει αν πρόκειται για καλούς ποιμένες ή ” κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί”
“ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν·”

Ιω. 10,10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ


Το “κακό “ ξέρει πολύ καλά να κρύβεται ,κάτω από ένα πέπλο ανθρωπισμού ,κάτω από ενα πέπλο μυστικισμού , κάτω από ένα πέπλο “πονηρίας ” .
Με σημαία την σωτηρία του πλανήτη από την καταστροφή ,με σημαία την προστασία του υλικού κόσμου ,με σημαία την απόλυτη ηθική ελευθερία και οδηγούς τους “γκουρού “ στο τέλος χάνω την ψυχή μου …

Ο ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·….

Ο Οsho και το foundation …

Ξέρετε πόσα σπίτια και οικογένειες διέλυσε ο guru Osho ; πόσες ερωμένες είχε ,πόσες περιουσίες έφαγε και πόσες rolls royce είχε ;
Ξέρετε πόσα και τεράστια ποσά διαθέτει και τι κερδοφορία έχει το ίδρυμα του ;
ακόμα και αν έχει πεθάνει …

Τι πουλάνε ; ειρήνη .
πουλάνε την σωτηρία ,την ειρήνη ,αλλά είναι “ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτες ἐστὶ καὶ ληστές ”
Κλέβουν την ψυχή των προβάτων ,έχουν εμπαθείς σκοπούς ,κέρδος ,δόξα του κόσμου ,ηδονές …
Λουκ. 6,44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται.

Η γαλήνη και ειρήνη αυτών των “λύκων ” είναι εξωτερική ,είναι φαινομενική ,δεν έχει βάθος .
Στο βάθος υπάρχει ο καλά κρυμμένος πλάνος , ο “πατέρας του ψεύδους “ το “δένδρον σαπρὸν” που τους κινεί .

“ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν·”

Ιω. 14,27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν.

Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας

Γ.Μ

https://www.triklopodia.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...