Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Όλα μέσα στο σύμπαν, μυστηριωδώς, μιλούν για την ύπαρξη του Θεού


Μου είπε ο άγιος Πορφύριος:
"η γνώσις τού είναι Θεόν,
εν πάση τη κτίση φυσικώς εγκατέσπαρται!.."

Δηλ, το να γνωρίζεις
και να συλλαμβάνεις με τη διάνοιά σου
ότι υπάρχει Θεός,
είναι σπαρμένο και φυτεμένο, αρχετυπικά,
με τρόπο φυσικό κι απλό,
μέσα σε όλη την κτίση.
Όλα μέσα στο σύμπαν,
μυστηριωδώς,
μιλούν για την ύπαρξη του Θεού.

Μου είπε αυτά τα λόγια κρατώντας τα χέρια μου
μέσα στα δικά του,
και μιλούσε αργά,
με νόημα,
και το ζούσε.
Και μας το μετέδιδε στην ψυχή..

Να έχουμε την ευχή και θερμή αγάπη του.

Όσιε του Θεού Πορφύριε,
πρέσβευε υπέρ ημών,
των παιδιών, αδελφών,
και φίλων σου.
Αμήν.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...