Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Ο πόνος, αν δεν σε καταστρέψει, θα σε αναστήσει!

Προσευχόταν, ναζητοσε τήν συχία. «νακάλυπτε τόν αυτό του. Προχωροσε στήν ατογνωσία. Καθόριζε τήν ψυχή του, σέ σχέση μέ τούς λλους νθρώπους γύρω του. πελευθερωνόταν πό μικρόψυχους κλυδωνισμούς καί ξαρτήσεις. Προσπαθοσε ν’ ντέξει τόν αυτό του, νά τόν κυριαρχήσει.
Φαινόταν στόν τρόπο μέ τόν ποο ντιμετώπιζε τούς πανωτούς πόνους καί τίς δυσοίωνες διαγνώσεις. Πάσχιζε νά λευθερωθε».
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...