Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Για "υπουργό παιδείας" τον...."Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό"

Το οραμά του ας γίνει οραμά μας.
το όραμα του...
"Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ"

 
Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται!

"Καλύτερα αδελφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο στην χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια, διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα δε σχολεία ποτίζουν την ψυχή."
Χωρίς σχολεία περιπατούμε εις το σκότος...
 

"Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, καν ο ουρανός να κατέβει κάτω, καν η γη να ανέβει επάνω, και όλος ο κόσμος να χαλάση, σήμερον αύριον, να μη σας μέλλει τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας, ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας, ας τα πάρουν, μη σας μέλλη. Δώσατέ τα δεν είναι ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν ημπορεί να σας τα πάρη εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάττετε να μην τα χάσετε".
Συγκλονιστικό  βίντεο οδηγός για κάθε 'Ελληνα..

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...