Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κύριος έχει πάλι τον τρόπο του να μας ξυπνήσει και να μας επαναφέρει

 
Bλέπομε τὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ συχνὴ πυκνὴ στὸ Βυζάντιο.
Γιατὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἴχαμε πολλοὺς καὶ μεγάλους ἁγίους καὶ ἐναρέτους.

Τὰ σημειώνει αὐτὰ ὁ Θεοφάνης. Κι αὐτοὶ ἐξιλέωναν τὸν Θεὸ καὶ βαστοῦσαν λεπτὲς ἰσορροπίες στὸν βίο. Καὶ πρόσφερναν τόσο μεγάλο καλό. Γι’ αὐτὸ ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐξαιρέτως ἀπὸ τὴν Παναγία Θεοτόκο Μαρία, ἡ ὁποία συχνὰ πυκνὰ ἀναφέρεται στὸν Θεοφάνη μὲ τὶς παρεμβάσεις της στὶς πιὸ δύσκολες ὧρες κι ἐκεῖ ἔδινε λύση στὸ ἀδιέξοδο κι ἔφερνε σωτηρία καὶ νίκη.
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ βυζαντινοὶ τὴν ὑπεραγαποῦσαν τὴν Παναγία μας.
Καὶ οἱ νεοέλληνες τὸ ἴδιο. Ἐκεῖνος ποὺ τὴ βρίζει στὰ νεῦρα καὶ στὴ δυσκολία καὶ στὴν ἀπελπισία του, ὕστερα ἀπὸ λίγο τὴν ἐπικαλεῖται. Ἄντε νὰ βρεῖς ἄκρη μ’ αὐτὸ τὸ τραγελαφικὸ πράγμα.
Τί σημαίνει ὅμως; Ὑπάρχει μέσα στὴν ψυχή μας ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀφοσίωση στὴ μάνα τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ μάνα τὴ δική μας. Καὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν καρδίαν, εἶναι αἰσθηματικὸς λαός, ἀγαποῦν τὴ Θεοτόκο Μαρία καὶ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ τὴν Ἐκκλησία. Καμιὰ φορὰ αὐτὴ ἡ ἀγάπη ἀποκοιμιέται καὶ ἔχουμε νεκροφάνεια.
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ κακό, ἀλλὰ ὁ Κύριος ἔχει πάλι τὸν τρόπο του νὰ μᾶς ξυπνήσει καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει.

Ἡ «καλὴ» ἔγνοια, Ἀρχιμανδρίτου Ἀνανία Κουστένη
''Πειραϊκή Εκκλησία'' Τεῦχος 304, Ἰούνιος 2018


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...