Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Ἀπαντητικὸ μήνυμα τῆς «εὐαρεσκείας» τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου, διὰ ἀσθενοῦς σεισμοῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος!


Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»
Εἶναι ἀρχή μας νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους καὶ νὰ κρατοῦμε τὴν σοφὴ ἐπιφύλαξη καὶ δυσπιστία ἀπέναντι στὰ ὄνειρα, στὰ ὁράματα καὶ κατ΄ ἐπέκταση στὰ θαύματα. Πόσο μᾶλλον νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν φοβερὴ ἀσθένεια τῆς θαυματολαγνείας. Ὅμως ὁ συνδυασμὸς τῶν γεγονότων, ποὺ πλήττουν ἀλλεπάλληλα καὶ μέσα σὲ λίγες μέρες τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ γενικότερα τῆς πατρίδας μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσουν ἀκατάπληκτο καὶ ἀπροβλημάτιστο, ἀκόμη καὶ τὸν πιὸ δύσπιστο καὶ «ρεαλιστὴ» ἄνθρωπο.
Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν πρὸ λίγων ἡμερῶν ἀναγνώριση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὶς ἐκφρασθεῖσες εὐχαριστίες τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν λοιπῶν «φίλων» τῆς πατρίδας μας, τὸ συλλείτουργο στὴν Ἀχειροποίητο, τὴν ἐπίσκεψη...
τοῦ πατριάρχη στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ τέλος, τὸ ἀπαντητικὸ μήνυμα τῆς «εὐαρεσκείας» τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου γιὰ ὅλα τὰ διαδραματισθέντα, διὰ τοῦ ἀσθενοῦς, ἐπὶ τοῦ παρόντος, σεισμοῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος!

 Σεισμὸς 3,5 ρίχτερ στὸ Ἅγιον Ὅρος 
Ἀσθενὴς σεισμικὴ δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμῶν τῆς κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα μὲ τὴν αὐτόματη λύση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ - Μεσογειακοῦ EMSC), σημειώθηκε τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης (22-10-19), στὶς 07:12, σὲ ὑποθαλάσσια περιοχή, κοντὰ στὶς ἀκτὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Τὸ ἀκριβὲς ἐπίκεντρο τῆς δόνησης ἐντοπίζεται στὰ 8 χλμ. νοτιοανατολικὰ ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολη. Ἡ αὐτόματη λύση τοῦ Γεωδυναμικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν δίνει τὸν σεισμὸ στά 3,2 Ρίχτερ, μὲ ἑστιακὸ βάθος τὰ 10 χλμ., καὶ ἐπίκεντρο 39 χλμ. βορειοδυτικά τοῦ Ἄθωνος.

Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Πατὴρ Παΐσιός μοῦ εἶπε», τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ
– Γέροντα, στὴν Πάτρα πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες ἔκανε σεισμό! Δυνατὸ σεισμό, ράγισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες!
– Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;
– Μᾶς ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε γέροντα!
– Ὅμως πάλι θὰ κοιμηθεῖτε.
– Ναί, ναί, γέροντα.
– Καὶ ΄δῶ βλέπει κανεὶς τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Γυρίζει τὸ κουμπὶ μέχρι τὸ πέντε, δὲν τὸ γυρίζει παρὰ πάνω, θὰ μποροῦσε νὰ πάει μέχρι τὸ δώδεκα καὶ δὲν θά ἔμενε τίποτα ὄρθιο. Γυρίζει τὸ κουμπί, μέχρι ἐκεῖ ποὺ θὰ ὠφελήσει.
Ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέσα σὲ τρία λεπτὰ νὰ μετανοήσουν, ἂν γύριζε ἂς ποῦμε τὸ κουμπὶ καὶ ἔκανε σεισμὸ σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἀμέσως θὰ φώναζαν ὅλοι «ἥμαρτον, ἥμαρτον» καὶ θὰ ΄καναν προσευχὲς καὶ τάματα. Μετὰ ἀπὸ μία βδομάδα ὅμως θὰ τρεχαν πάλι στὰ μπουζούκια.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/10/blog-post_24.htm

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...