Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς Δ. Τσελεγγίδης λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους

σχόλιο Γ.Θ : Κάποιοι αδελφοί νομίζουν ότι αν πούμε κάτι για τον Πατριάρχη αυτό σημαίνει ότι τον μισούμε και τον εχθρευόμαστε. Όχι αγαπητοί αδελφοί φιλοφαναριώτες δεν είναι έτσι. Αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τον Πατριάρχη δεν του λένε όλο ΝΑΙ, ούτε τον κολακεύουν για ό,τι και να κάνει επειδή είναι Πατριάρχης. Η Εκκλησία δεν είναι μαγαζάκι κανενός. Εκκλησία είναι κλήρος και λαός. Αυτοί που αγαπάνε τον Πατριάρχη οφείλουν να του λένε για τις αστοχίες του και πρωτίστως οφείλουν να αγαπάνε το Χριστό και την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς κάποιοι φιλοφαναριώτες αδελφοί μας έχουν προσωπολατρία με τον Πατριάρχη και θεωρούν το θεσμό του Πατριαρχείου ως το αλάθητο της Πίστης μας. Όμως δεν είναι έτσι η Ορθοδοξία. Ούτε προσωπολατρία πρέπει να έχουμε, ούτε να θεωρούμε ότι ο εκάστοτε Πατριάρχης έχει το αλάθητο. Και κάτι άλλο... Για την Πίστη μας, ΠΡΕΠΕΙ να μιλάμε και να ομολογούμε. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι μισούμε...

Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς Δ. Τσελεγγίδης πιστὸς εἰς τὸ καθῆκον του μὲ εὐθυκρισία ὄχι μόνον «λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους», ἀλλὰ καὶ προειδοποιεῖ διὰ τὴν μέλλουσαν πιθανὴν πολυδιάσπασιν εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησε. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα Sputnik.gr τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 2019:
«Μιλάω γιὰ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, γιατί ἔκαναν ἀντικανονικὲς ἐνέργειες, ὅπως χειροτονήσεις ἢ αὐτοχειροτονήσεις καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τοὺς καθαίρεσε. Μάλιστα τὸ 1999 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος εἶχε στείλει ἐπιστολὴ στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας συμφωνώντας μὲ τὴν καθαίρεση. Τί ἄλλαξε ἀπὸ τότε καὶ τώρα ἀναγνωρίζεται ἡ ἴδια ἐκκλησία μὲ μητροπολίτη τὸν Ἐπιφάνιο; Γιατί ἀναγνωρίζει ἕνα μόρφωμα, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε καταδικάσει;» διερωτᾶται ὁ Τσελεγγίδης.
Ἐπιπλέον, ὅπως ἐπισημαίνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἀναρμόδιο γιὰ νὰ δώσει αὐτοκεφαλία καθὼς ἡ Οὐκρανία ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
«Σαφῶς ἡ Μόσχα θὰ ἔπρεπε νὰ κρίνει τὸ αἴτημα. Βέβαια δὲν θὰ συζητοῦσε ἕνα αἴτημα καθηρημένων. Ὁ νόμιμος Μητροπολίτης τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ὀνούφριος» τόνισε ὁ καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ ποὺ χαρακτηρίζει ἀδιανόητη τὴν νομιμοποίηση τῆς μὴ κανονικῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.
Προτείνει μάλιστα τὴ μετάνοια τόσο γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὅσο καὶ «ὅσους ἐδῶ σιγοντάρουν αὐτὴ τὴν κατάσταση. Νὰ μετανοήσουν ὅλοι ὅσοι λένε ὅτι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία».
Στὴν ἐρώτηση τοῦ Sputnik γιὰ τὸ τί θὰ κάνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐὰν ζητήσει τὸν τόμο, δηλαδὴ τὴν αὐτοκεφαλία καὶ ἡ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» τῆς Β. Μακεδονίας (σ.σ. ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σχισματική, καθὼς δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας), ὁ Τσελεγγίδης εἶπε ὅτι «μὲ τὴν ἴδια λογικὴ τῆς αὐθαιρεσίας μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸ προφίλ του».
«Σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ ἔχει εἰσπηδήσει σὲ ἄλλη Ἐκκλησία, αὐτὴ τῆς Σερβίας», τόνισε… «Ἡ Ἐκκλησία μας πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἀκοινωνησίας μὲ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες. Θὰ ἔχουμε μία φρικτὴ κατάσταση ἐνδεχόμενης πολυδιάσπασης μεταξὺ Ἐκκλησιῶν», κατέληξε ὁ Τσελεγγίδης».

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...