Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Κερκύρας: Δὲν εἶναι μικρὸ ὅτι δέκα Μητροπολίτες διαχώρισαν τὴν θέση τους μὲ τὸ σχισματικὸ μόρφωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Κιέβου Ἐπιφανίου


Δέκα Μητροπολίτες μαζὶ καὶ ὁ Κερκύρας, κόντρα στὸν Ἱερώνυμο γιὰ τὴν Οὐκρανία
Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας μίλησε στὴν «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» γιὰ τὸ «καυτὸ» θέμα τῆς διένεξης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ αὐτὸ τῆς Ρωσίας ἐλέω «ἀναγνώρισης» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ προχώρησε σὲ ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκέφαλη ἀποδεχόμενη μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφασή της τὴν ἀπόσχισή της ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἦταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ἐνῶ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὰ Πατριαρχεῖα, καθὼς μόνο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ἀναγνώρισε τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὡς Αὐτοκέφαλη.
Ποιὲς οἱ «κυρώσεις» ἀπὸ τὴν Μόσχα...; Γίνεται λόγος γιὰ διακοπῆ μνημόνευσης...
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου καὶ κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, αὐτὰ ὅμως ἀφοροῦν ἐκκλησιαστικὲς «κυρώσεις». Διότι ὑπάρχουν καὶ τὰ «κοσμικὰ ἀντίποινα», τὰ ὁποῖα μπορεῖ ν' ἀφοροῦν ταξιδιωτικὲς ὁδηγίες γιὰ «πάγωμα» τῶν θρησκευτικῶν ἐκδρομῶν στὴν χώρα μας ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ πολλὰ ἄλλα...

Ἡ Κέρκυρα στὸ «μάτι τοῦ -ἐκκλησιαστικοῦ- κυκλώνα»
Ἡ Κέρκυρα θὰ μποροῦσε νὰ βρεθεῖ στὸ «μάτι τοῦ κυκλώνα» αὐτῆς τῆς διένεξης μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ἀπὸ τὴν μία διότι τὸ νησὶ ἔχει ἐξαιρετικὰ μεγάλη εἰσροὴ ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν Ρωσία χάρη στὸν θρησκευτικὸ τουρισμό, ποὺ κάθε χρόνο καταφθάνουν γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Πολιοῦχο Ἅγιο Σπυρίδωνα, ἀπὸ τὴν ἄλλη διότι ὁ Μητροπολίτης Νεκτάριος, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν δέκα Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διαφώνησε ἀνοιχτὰ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Ἑξαιρεῖται τῶν κυρώσεων
Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ἐξάλλου, ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ συλλειτουργεῖ μόνο μὲ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ διαφώνησαν μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, δηλαδὴ μὲ τοὺς Καρυστίας, Ἠλείας, Κονίτσης, Πειραιῶς, Καισαριανῆς, Μεσογαίας, Κυθήρων, Αἰτωλίας, Νέας Σμύρνης καὶ φυσικὰ τὸν Κερκύρας, Νεκτάριο, διακόπτοντας τὴν κοινωνία μὲ ὅλους τούς ἄλλους.

«Μόνο ἐμεῖς ἀναγνωρίσαμε αὐτὸ τὸ μόρφωμα»
«Καμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀναγνώρισε αὐτὸ τὸ σχισματικὸ μόρφωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Οὔτε τὸ ἔκαναν τὰ Πρεσβηγενὴ Πατριαρχεῖα (σ.σ. Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων κ.α.), οὔτε οἱ ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες (σ.σ. Τιράνων, Πολωνίας κ.α.), παρὰ μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Δὲν μπορῶ νὰ ξέρω ἂν πιέστηκε -καὶ μὲ ποιὸν τρόπο- ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, θεωρῶ ὡστόσο, ὅτι πρέπει νὰ ὑπῆρξε κάποια σοβαρὴ παρέμβαση ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεσήμανε ὅτι εἴμαστε ἕνα Γένος -καὶ εἶναι μία πραγματικότητα αὐτὴ- καὶ θὰ πρέπει ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ συνταχθοῦμε μ' ἐκεῖνον καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀναγνωρίζοντας τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου», τόνισε ὁ Νεκτάριος.

«Ἡ δική μου ἄποψη -συνέχισε ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας- τὴν ὁποία μάλιστα, κατέθεσα στὰ πρακτικὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων δὲν μποροῦσα νὰ παρευρεθῶ (σ.σ. ὑπῆρχε προγραμματισμένη ἐπίσκεψη στὴν Ρουμανία ἔπειτα ἀπὸ ἐπίσημη πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη), ἦταν ὅτι δὲν πρέπει νὰ βιαστοῦμε, καθὼς ἀφενὸς ἀπειλοῦνται σχίσματα καὶ διαφοροποιήσεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφετέρου οἱ γεωπολιτικὲς ἀνακατατάξεις ἀποτελοῦν μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὴν πατρίδα μας, διότι διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα.

Πρέπει νὰ ξέρετε -ἐπεσήμανε ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν & Διαποντίων Νήσων- ὅτι πάντοτε στὴν Ἱστορία, μία ἐκκλησιαστικὴ κρίση τὴν ἀκολούθησε μία πολιτική. Δυστυχῶς οἱ πολιτικοὶ πάντα βάζουν μπροστὰ τὴν Ἐκκλησία προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ συμφέροντά τους καὶ δημιουργώντας κρίσεις στοὺς κόλπους μας, βρίσκουν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεσπάσουν κρίσεις καὶ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα».

«Δὲν εἴμαστε λίγοι οἱ δέκα Μητροπολίτες»
«Διαφοροποιηθήκαμε δέκα Μητροπολίτες. Συγκεκριμένα οἱ: Συμεών, Νέας Σμύρνης -ὁ ὁποῖος μάλιστα, ἔστειλε ἐπιστολὴ σὲ πολὺ πιὸ «σκληρὸ» ὕφος ἀπὸ μένα- Καλλίνικος Παροναξίας, Σεραφείμ Καρυστίας - ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας σοφὸς ἄνθρωπος, μὲ πάνω ἀπὸ μισὸ αἰώνα Ἀρχιερατεῖα- ὁ Γερμανός Ἠλείας, ὁ Ἀνδρέας Κονίτσης, ὁ Δανιήλ Καισαριανής, ὁ Σεραφείμ Πειραιῶς, ὁ Νικόλαος Μεσογαίας, ὁ Κοσμᾶς Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Σεραφείμ Κυθήρων κι ἐγώ.

Δὲν εἶναι μικρὸ θέμα... Μπορεῖ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα νὰ τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἄποψης Ἱερώνυμου καὶ κατ' ἐπέκταση Βαρθολομαίου, τὸ γεγονὸς ὡστόσο, ὅτι βρέθηκαν δέκα Μητροπολίτες νὰ διαχωρίσουν τὴν θέση τους σχετικὰ μὲ τὸ Αὐτοκέφαλό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ παράμετρος. Ὑπῆρξαν φωνὲς καὶ ἀντιδράσεις ὅτι μία τόσο σοβαρὴ ἀπόφαση ἔπρεπε νὰ ληφθεῖ κατόπιν ψηφοφορίας, ὡστόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν τὶς ἔλαβε ὑπ' ὄψιν του καὶ προχώρησε στὴν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Τὸ ὅτι ὑπάρχει ἕνα τέτοιο ρεῦμα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο. Ἤδη χθὲς (σ.σ. Κυριακὴ) ὑπῆρξαν πολὺ σοβαρὲς ἀναταράξεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας μετὰ τὴν μνημόνευση τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στὴν συλλειτουργία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, ποὺ ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη. Καὶ μὴ ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει δεχθεῖ «κλυδωνισμοὺς» καὶ τὸ 2016 ἐξαιτίας τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης, καθὼς καὶ τότε δὲν εἶχαν συμφωνήσει ὅλοι...»«Στὴν Κέρκυρα δὲν θὰ ἔχουμε πρόβλημα»
Τὰ συναισθήματα τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξῶν & Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου, εἶναι ἀνάμεικτα μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις. «Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶμαι ἀνήσυχος καὶ προβληματισμένος γιὰ ὅσα συμβαίνουν στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴν Κέρκυρα, ἐπειδὴ θέσατε κι ἐσεῖς τὴν ἀνησυχία σας, δὲν θὰ ἔχουμε πρόβλημα. Προσωπικὰ δέχθηκα πολλὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ ὄχι μόνο ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ εὐχαριστίες γιὰ τὴν στάση ποὺ κράτησα.

Τὸ ζητούμενο, ὅμως, δὲν εἶναι αὐτό. Αὐτὸ ποὺ μετράει πάνω ἀπ' ὅλα εἶναι νὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας μία κοινὴ πορεία, χωρὶς τριγμούς. Καὶ δυστυχῶς διαπιστώνω ὅτι ὑπάρχει μία ἀστάθεια στὴν Ἐκκλησία μας. Γιὰ τὸ νησί μας δὲν ἀνησυχῶ... Δὲν θὰ ἔχει πρόβλημα ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ οἰκονομία τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τοὺς Ρώσους...»

«Δὲν θὰ ἡγηθῶ ἀνταρσίας! Θέλω νὰ διαμεσολαβήσω...»
Ὁ Νεκτάριος δὲν ἔκρυψε στὴν συνέντευξή του στὴν «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ παίξει ἐνεργὸ ρόλο στὸ γεφύρωμα τοῦ χάσματος, ὡστόσο, προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ χωρὶς νὰ πιέζει καταστάσεις.

«Θεωρῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας πρέπει νὰ παίξει διαμεσολαβητικὸ ρόλο στὴν διένεξη μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολης καὶ Μόσχας. Αὐτὸ ὑπογράμμισα καὶ στὴν ἐπιστολή μου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἔχω πληροφορηθεῖ ὅτι ἅπαντες ἐπιθυμοῦν νὰ κάνουν διάλογο, ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος εἶναι κάθετος. Δυστυχῶς δὲν συμμερίζεται τὴν ἄποψη ὅλων τῶν προκαθήμενων περὶ μίας Πανορθόδοξης Συνόδου, στὴν ὁποία θὰ τεθεῖ τὸ «οὐκρανικὸ ζήτημα» ἐπὶ τάπητος.

Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ βγῶ περισσότερο μπροστά. Δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτρέψω νὰ σχηματιστεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἐνδεχομένως ὑποκινῶ ἢ ἡγοῦμαι κάποιας ἀνταρσίας στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Θὰ ἤθελα ὡστόσο, χωρὶς νὰ πιέζω καταστάσεις, νὰ παίξω διαμεσολαβητικὸ ρόλο δεδομένων καὶ τῶν ἐξαιρετικῶν σχέσεων, τὶς ὁποῖες διατηρῶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας...»

Ἡ «πόρτα» τῆς Κέρκυρας στὴν Ρωσία
«Χαίρομαι ποὺ -παρὰ τὶς ἐπικρίσεις ποὺ δέχθηκα ἀπὸ ἀρκετοὺς κάποτε γιὰ τὸ ἄνοιγμα ποὺ ἤθελα νὰ κάνω πρὸς τὴν Ρωσία- βοήθησα ὡς πρὸς τὴν διαρκῶς αὐξανόμενη ἐπισκεψιμότητα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη χώρα πρὸς τὴν Κέρκυρα. Κάποτε μάλιστα, μὲ εἶχε εὐχαριστήσει καὶ ὁ τότε Δήμαρχος Κέρκυρας, Σωτήρης Μικάλεφ, γιὰ τὴν «πόρτα» ποὺ εἶχα ἀνοίξει στὴν Ρωσία.

Δὲν κρύβω ὅτι σκέφτηκα τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ εἶχε γιὰ τὴν Οἰκονομία καὶ τὸν Τουρισμὸ τῆς Κέρκυρας ἂν ὑπῆρχε ἀποκοπὴ τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὸ νησί μας. Ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ πρωταρχική μου σκέψη. Τὸ θέμα τὸ ἐξετάζω κυρίως συνειδησιακὰ καὶ ἐκκλησιολογικά... Ἐπιθυμῶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὄχι τὰ σχίσματα καὶ σ' αὐτὴ τὴν κατεύθυνση θὰ εἶναι καὶ στὸ μέλλον οἱ προσπάθειές μου.

Τὰ συναισθήματά μου σίγουρα εἶναι ἀνάμεικτα. Νιώθω χαρμολύπη, καθὼς χαίρομαι γιὰ τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ εἰσπράττω ἀπὸ τὴν Ρωσία διότι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἔχουν βοηθήσει πολὺ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἀλλὰ νιώθω καὶ λύπη γιὰ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ σίγουρο εἶναι, ὅμως, ὅτι δὲν φοβᾶμαι... Ὁ Θεὸς εἶναι μεγάλος!». 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...