Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Μὲ τὰ ἐμβλήματα τῶν Παλαιολόγων ὑποδέχτηκαν οἱ Σέρβοι τὸν Ἕλληνα ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ!

Μὲ τὰ συγκινητικὰ Βυζαντινὰ ἐμβλήματα τῶν Παλαιολόγων, τὸν Δικέφαλο καὶ τὰ 4Β, ὑποδέχτηκαν οἱ Σέρβοι τὸν Ἕλληνα Ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ Στρατηγὸ Μιχαὴλ Κωσταράκο, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν ξεχασμένηπαλαιὰ Σύμμαχο, ποὺ τὰ καθιέρωσε ἀπὸ τὸ 2004 στὸ ἐθνόσημό της! Ἕνας ὁλόκληρος ἀδελφὸς λαὸς καὶ στρατός, ἔχει υἱοθετήσει τὰ δικά μας παλαιὰ ἐθνόσημα τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Πόλης! Ἕνας λαός, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προερχόταν ἡ ἐξελληνισμένη διὰ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας Σερβίδα μητέρα τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορά μας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἡ Ἑλένη Δραγάζη, ποὺ μετέπειτα ἔγινε μοναχὴ καὶ ἁγίασε μὲ τὸ ὄνομα Ὑπομονή! Ἡ μνήμη τῆς μάλιστα ἑορτάζεται καὶ στὶς 29 Μαΐου...
Καὶ εἶναι πραγματικὰ συγκινητικό, ἐκεῖνα ποὺ ἐμεῖς ξεχάσαμε καὶ....
παραμερίσαμε, κάποιοι ἄλλοι νὰ τὰ τιμοῦν καὶ νὰ ἀναδεικνύουν! Αὐτὰ τὰ δοξασμένα ἑλληνικὰ ἐθνόσημα τῆς ἀδελφῆς Σερβίας, ὑποδέχτηκαν τὸν Ἕλληνα Ἀρχηγὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κατὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν ὁμόλογό του Ἀντιστράτηγο Λιούμπισα Ντίκοβιτς!  

Τὴν Παρασκευὴ μάλιστα ὁ Ἀρχηγὸς κατέθεσε στεφάνι στὸ Κοιμητήριο τοῦ Πίροτ, ὅπου βρίσκονται οἱ τάφοι 358 Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν τῆς 3ης Μεραρχίας, ποὺ ἔπεσαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου! Τότε ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔσωσε τὴ Σερβία καὶ φιλοξένησε ὁλόκληρο τὸν Σερβικὸ Στρατὸ στὴν Κέρκυρα καὶ κατόπιν στὴ Θεσσαλονίκη!

Δυστυχῶς τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων καὶ οἱ Νατοϊκοὶ βομβαρδισμοὶ τῆς Σερβίας, ἐμπόδισαν τὴν ὕπαρξη κοινῆς μεθορίου καὶ κοινῶν στρατιωτικῶν ἀσκήσεων μὲ τὰ λάβαρα τοῦ Παλαιολόγου καὶ τῆς αἰώνιας Ὀρθοδοξίας!


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...