Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Διευθύνων σύμβουλος τῶν Starbucks: Ἂν ὑποστηρίζετε τὸν παραδοσιακὸ γάμο, δὲν σᾶς θέλουμε στὴν ἐπιχείρησή μας.


Στὴν ἐτήσια γενικὴ συνέλευση μετόχων τῆς ἐταιρίας Starbucks τὴν περασμένη Τετάρτη, ὁ διευθύνων σύμβουλος Howard Skultz ἔστειλε ἕνα σαφὲς μήνυμα σὲ ὅποιον ὑποστηρίζει τὸν παραδοσιακὸ γάμο σὲ βάρος τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων: δὲν σᾶς θέλουμε στὴν ἐπιχείρησή μας. Ἀφοῦ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Starbucks θέλει νὰ "ἀγκαλιάσει τὴν ποικιλία ὅλων τῶν εἰδῶν", ἀπευθύνθηκε σὲ ἕναν μέτοχο, ὁποιὸς ὑποστηρίζει τὸν παραδοσιακὸ γάμο, λέγοντάς του ὅτι θὰ πρέπει νὰ πουλήσει τὶς μετοχές του καὶ νὰ ἐπενδύσει σὲ κάποια ἄλλη ἐταιρία.

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ἀναφορὰ τῆς Forbes, ὁ Schultz δὲν φάνηκε πολὺ ἀνεκτικὸς σὲ ὁποιοδήποτε μέτοχο τῶν Starbucks ποὺ ἦταν ἀντίθετος στὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων γιὰ ἠθικοὺς ἢ καὶ θρησκευτικοὺς λόγους. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς μετόχους ὀνόματι Tom Strobhar τόνισε ὅτι, ἀφοῦ  ἡ ἐταιρία ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή της γιὰ τὴ διενέργεια δημοψηφίσματος ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον, ὑποστηρικτὲς τοῦ παραδοσιακοῦ γάμου πραγματοποίησαν....

 μποϋκοτὰζ, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε πτώση στὶς πωλήσεις. Ὁ διευθύνων σύμβουλος Schultz τοῦ ἀπάντησε κατηγορηματικὰ ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ πωλήσει τὶς μετοχές του καὶ νὰ ἀγοράσει μετοχὲς σὲ ἄλλη ἐταιρία ἂν δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὴ θέση τῆς ἐταιρίας ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων.
 

http://joemiller.us/2013/03
http://imoniodos.blogspot.gr/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...