Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

«Θά μιανθεῖ τό θυσιαστήριό μου..» Το όραμα του Μεγάλου Αντωνίου

«Θά μιανθεῖ τό θυσιαστήριό μου».
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Κατὰ τὴν διήγηση τοῦ Μ. Ἀθανασίου:

«Παιδιά μου εἶναι καλύτερα νὰ πεθάνω, πρὶν νὰ συμβοῦν ὅσα εἶδα στὴν ὀπτασία. Θὰ πέσει στὴν Ἐκκλησία ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ παραδοθεῖ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἄλογα κτήνη. Εἶδα τὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ, στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης νὰ περικυκλώνεται σ' ὅλες της πλευρὲς ἀπὸ μουλάρια, τὰ ὁποῖα κλωτσοῦσαν καὶ χοροπηδοῦσαν, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν αὐτὰ τὰ ἄλογα κτήνη. Εἴδατε καὶ ἀντιληφθήκατε πὼς ἐστέναζα προηγουμένως; Τὸ ἔκανα γιατί ἄκουσα φωνὴ ποὺ ἔλεγε: «Θὰ μιανθεῖ τὸ θυσιαστήριό μου...».


Σχόλιο Π. κοινωνίας: ''Όσοι ξέπεσαν από την Αρετή, πασχίζουν να παρασύρουν και τους άλλους, για να μήν είναι μόνοι τους, στην ασχημοσύνη...'' ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

https://pneumatoskoinwnia.blogspot.com/2022/09/blog-post_12.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...