Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Ὁ Γκόρντον Μπράουν ζητᾶ παγκόσμια κυβέρνηση γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ὁ κορονοϊός


Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τῆς διάσωσης τῶν τραπεζῶν του 2008, προτείνει κλιμάκιο ἡγετῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων στὸν τομέα τῆς ὑγείας γιὰ τὴν ἀντιμετώπισης τῆς κατάστασης

Ὁ Γκόρντον Μπράουν παροτρύνει τοὺς ἡγέτες τῶν χωρῶν νὰ δημιουργήσουν μιὰ προσωρινὴ μορφὴ παγκόσμιας κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διπλῆς κρίσης - ἰατρικῆς καὶ οἰκονομικῆς - ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ Covid-19.

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τῶν διεθνῶν προσπαθειῶν τὸ 2008 γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων της - σχεδόν - κατάρρευσης τῶν τραπεζῶν, δήλωσε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ μιὰ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας-κλιμάκιο, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ἡγέτες χωρῶν, ἐμπειρογνώμονες στὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ ἐπικεφαλῆς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν...
ἐκτελεστικὲς ἐξουσίες γιὰ τὸν συντονισμό της ἐν γένει κατάστασης.
Μιὰ συνάντηση τῆς ὁμάδας τῶν ἀνεπτυγμένων καὶ ἀναπτυσσόμενων χωρῶν τῆς G20, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Σαουδικής Ἀραβίας, θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Πέμπτη, ἀλλὰ ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ.
"Αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἀπὸ μιὰ χώρα", εἶπε. "Πρέπει νὰ ὑπάρξει συντονισμένη παγκόσμια ἀνταπόκριση."
Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ἡ σημερινὴ κρίση εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη στὴν ὁποία συμμετεῖχε. "Ἐκεῖνο ἦταν ἕνα οἰκονομικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶχε οἰκονομικὰ αἴτια καὶ οἰκονομικὴ λύση.
"Αὐτὸ εἶναι, κατὰ πρῶτο καὶ κύριο λόγο, μιὰ ἰατρικὴ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης καὶ πρέπει νὰ ὑπάρξει κοινὴ δράση γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. Ὅσο περισσότερο ὅμως παρεμβαίνετε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰατρικῆς ἔκτακτης ἀνάγκης, τόσο περισσότερο θέτετε σὲ κίνδυνο τὶς οἰκονομίες. "
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης, ὁ Μπράουν ἔπεισε ἄλλους παγκόσμιους ἡγέτες γιὰ τὴν ἀνάγκη διάσωσης τῶν τραπεζῶν καὶ στὴ συνέχεια διοργάνωσε μιὰ συνάντηση τῶν G20 στὸ Λονδῖνο, ἡ ὁποία κατέληξε σὲ ἕνα πακέτο διάσωσης ὕψους 1,1 δολαρίων.
Παρὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «America first» (πρῶτα ἡ Ἀμερική), δήλωσε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἡ σύσταση ἑνὸς σώματος ἔκτακτης ἀνάγκης μὲ ἐκτελεστικὲς ἐξουσίες.
Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ἡ προτεινόμενη παγκόσμια εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας θὰ ἀντιμετωπίσει τὴν κρίση σὲ δύο μέτωπα. Πρῶτον, μέσῳ τῆς συντονισμένης προσπάθειας γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἐμβολίου καὶ δεύτερον, μέσῳ τῆς ὀργάνωσης, τῆς παραγωγῆς, τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ἀποτροπῆς τῆς κερδοσκοπίας σὲ βάρος τοῦ ἐμβολίου.
Πολλὲς χῶρες ἀνακοίνωσαν οἰκονομικὰ πακέτα τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες, ἀλλὰ ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι μιὰ ὁμάδα ἐργασίας θὰ μποροῦσε:
Α. νὰ διασφαλίσει ὅτι οἱ προσπάθειες τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν θὰ συντονιστοῦν,
Β. θὰ λάβει μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μείωσης τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορὲς καὶ
Γ. θὰ συμφωνήσει μιὰ κοινὴ προσέγγιση γιὰ τὴ χρήση τῶν κρατικῶν δαπανῶν γιὰ τὴν τόνωση τῆς ἀνάπτυξης.
Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ὑπῆρξε ἀντίσταση τὸ 2008 στὴ χρήση τῆς ὁμάδας G20 ὡς μέσου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης, ὡστόσο ἦταν σαφὲς στοὺς ἡγέτες παγκοσμίως ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατότητα νὰ δουλέψει κανεὶς μόνος του.
"Χρειαζόμαστε κάποιο εἶδος ἐκτελεστικοῦ διευθυντῆ", δήλωσε ὁ Μπράουν. "Ἄν τὸ ἔκανα καὶ πάλι, θὰ ἔκανα τὴ G20 μιὰ εὐρύτερη ὀργάνωση, διότι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες πρέπει νὰ ἀκούσεις τὶς χῶρες ποὺ πλήττονται περισσότερο, τὶς χῶρες ποὺ κάνουν τὴ διαφορὰ καὶ τὶς χῶρες ὅπου ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νὰ πληγεῖ ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς ἀτόμων - ὅπως ἡ Ἀφρική."
Ἡ Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο χρειάστηκε νὰ αὐξήσουν τὴν οἰκονομικὴ ἰσχύ τους, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης στὶς χῶρες μὲ χαμηλὸ καὶ μεσαῖο εἰσόδημα, ἀνέφερε.

πηγή Ἀποκλειστικὴ μετάφραση ἀπὸ Τhe Guardian Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ

3 σχόλια:

 1. Με τη Διεθνή χούντα της Ν.Τ.Π που θέλει να ελέγξει το πληθυσμό και τους πολίτες όλων των Χωρών τα έχουμε ξαναπεί. Ολες οι Κυβερνήσεις εφαρμόζουν την ID antzenta 2020 που καταλήγει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό μας για να ελέγξουν τη ζωή και το θάνατο των πολιτών και να αποφασίζουν στο πως θα ζήσουμε και πόσο θα ζήσουμε. Οποια κυβέρνηση δεν το πράξει θα έχει την τύχη της Πολωνικής Κυβέρνησης!!! Πολύ δύσκολο να εναντιωθεί Κυβέρνηση σε αυτά τα ερπετά στον επιχειρούμενο εμβολιασμό αμφιβάλω αν θα υπάρξει διότι η προηγούμενη Κυβέρνηση της Πολωνίας που αντιτάχθηκε και δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς των Νεοταξιτών και των Φαρμακοβιομηχανιών το Δεκέμβρη του 2009 και δεν παράγγειλε κανένα εμβόλιο του Η1Ν1 κατά μια περίεργη συγκυρία χάθηκε όλη μαζί με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι και ολη την Στρατιωτική ηγεσία της Χώρας(Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Στρατηγός Φραντσίσκεκ Γκαγόρ , ο επικεφαλής των επιχειρησιακών Δυνάμεων Μπρόνισλαβ Κβιατκόφσκι , ο Αργηγός Στρατου ,ο Αργηγός της αεροπορίας κ.α) οταν έπεσε το Προεδρικό Αεροσκάφος (Φωτό) τον Απρίλιο του 2010 στο Σμόλενσκ της Ρωσίας.Η Πολωνία κατήγγειλε την πτώση ως επιχείρηση Δολοφονίας και κατηγόρησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για σκόπιμη ενέργεια.

  Συνεπώς έχουμε οι πολίτες να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και τα υπαλληλάκια τους τις Κυβερνήσεις μας που έχουν μετατραπεί σε νεκροθάφτες του Κόσμου σε εποικιστές κ.α .Μιλάμε για Παγκόσμια Δικτατορία και αδίστακτους τύπους που δεν πρόκειται να μας πουν την αλήθεια και θα εφαρμόσουν την atzenta ID 2020 που υπέγραψαν τον Ιανουάριο 2020 στη συνάντηση τους πίσω από κλειστές πόρτες στο Νταβός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ζακ Αταλί : Δίχως να είναι πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο στη Γαλλία,αλλά και διεθνώς,είναι άνθρωπος του παρασκηνίου με μεγάλη πολιτική επιρροή.Για το λόγο αυτό οι δηλώσεις του έχουν πάντα ιδιαίτερη σημασία.
   Στη στήλη του στο περιοδικό L’Express στις 3 Μαΐου,ο Ζακ Αταλί,( πρώην μυστικοσύμβουλος του Μιτεράν και άνθρωπος που επέλεξε τον Μακρόν και ουσιαστικως τον επέβαλε στο γαλλικό λαό ),αποκαλύπτει μερικές ενδόμυχες φαντασιώσεις του ολιγαρχικού κόσμου.Εν ολίγοις,εκεί οπου απέτυχε μέχρι στιγμής η οικονομική κρίση,μια καλή μικρή πανδημία θα μπορούσε να ωθήσει τους ηγέτες μας να δεχτούν την εγκαθιδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης!

   Διαγραφή
 2. Και ο εβραιος ΓΑΠ λυσσαξε τις τελευταιες μερες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...