Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Ήρθαν πολύ γρήγορα τα γεγονότα απ’ ό,τι τα περιμέναμε, όσον αφορά τον ερχομό του αντιχρίστου

  Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ντανᾶ, ἱεροκήρυκος  
ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ζοῦμε ἀγαπητοί, σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς. Σέ καμία περίπτωση δέν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε τά ὅσα συμβαίνουν στήν ἐποχή μας. Εἶναι ἀνήκουστα καί πρωτοφανή. Θεωροῦμε, ὅτι ἦρθαν πολύ γρήγορα τά γεγονότα ἀπ’ ὅ,τι τά περιμέναμε, ὅσον ἀφορά δηλαδή τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου. Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σάν ἄλλος αὐτοκράτορας Διοκλητιανός καί Καλιγούλας, μέ ὅλους τούς ἀθέους καί ἀκοινώνητους οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀποφάσισαν νά κλείσουν τούς Ναούς.
Γνωρίζουμε ὅτι, ἀνέκαθεν μέσα στήν Ἐκκλησία ὅταν πρόεκυπταν ἀνομβρίες, ἐπιδημίες καί ἔπεφταν στά σπαρτά ἀκρίδες καί διάφορα ἔντομα, οἱ Ἐπίσκοποι μαζί μέ τούς κληρικούς καί τούς λαϊκούς ἔκαναν λιτανεῖες καί ἁγιασμούς. νήστευαν γιά ἀρκετές ἡμέρες καί προσπαθοῦσαν μέ ὅλους τούς τρόπους νά παρακαλέσουν τό Χριστό καί τήν Παναγία προκειμένου νά λυθεῖ ἡ δοκιμασία. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί μέσα στό ἱερό Εὐχολόγιο ὑπάρχουν διάφορες εὐχές γιά τέτοιου εἴδους δοκιμασίες. Σήμερα ὅμως παρατηροῦμε καί ὀφείλουμε νά τό ὁμολογήσουμε μέ πολλή θλίψη, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἐπίσκοποί μας καί οἱ Μητροπολίτες μας δέν στάθηκαν στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Συμβιβάστηκαν μέ τό κοσμικό πνεῦμα, ταυτίστηκαν ἀπόλυτα μέ «τόν καίσαρα» καί ἔτσι ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ λυπᾶται πολύ περισσότερο ἀπό αὐτούς.

Μοῦ ἔγραψε ἕνας νεαρός ἕνα μήνυμα: «Ποῦ καταντήσαμε! Νά ψάχνουμε τρόπο τέλεσης ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσῳ facebook, ἀντί νά ἑνωθεῖ ὁ κλῆρος καί νά ἀνοίξει τίς Ἐκκλησίες. Εὐθυνοφοβία, ρεζερβέ ἀκολουθίες καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐκτός τῶν ἱερῶν Nαῶν. Φαίνεται ὅτι ἐπαληθεύονται ἐδῶ καθαρά τά λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, «ὅτι στίς δύσκολες ἐποχές οἱ κληρικοί θά γίνουν χειρότεροι τῶν λαϊκῶν». Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει.
Ἐκτός τούτων εἶναι ἀναγκαῖο νά κάνουμε καί κάποιες ἄλλες ὑπογραμμίσεις.
1ον. Τόν διαδικτυακό τρόπο τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ὑπέδειξε πρῶτος ὁ πάπας, ὁ αἱρεσιάρχης πάπας. Μήπως λοιπόν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες μιμήθηκαν τόν πάπα;
2ον. Διαφημίζεται τό ἐμβόλιο γιά τό ὁποῖο γίνεται ἕνας παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ τῶν μεγάλων κρατῶν καί ὁ λόγος εἶναι καθαρά οἰκονομικός, καθώς θά ἀποφέρει
πολλά κέρδη. Ἐκτός τούτου, φημολογεῖται ὅτι τό ἐμβόλιο αὐτό θά ἔχει τέτοια στοιχεῖα πού θά προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στό σῶμα, ταυτόχρονα δέ θά ἐλέγξουν καί τό DNA τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή θά κάνουν τούς ἀνθρώπους σάν πρόβατα, χωρίς καμία ἀπολύτως βούληση καί ἐλευθερία.
3ο. Διαπιστώνουμε ὅτι ἄνθρωποι –ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀνήκουν στή νέα τάξη τῶν πραγμάτων - κατάφεραν νά κλείσουν καί νά ἀπομονώσουν τούς ἀνθρώπους μέσα στά σπίτια τους γιά νά τούς ἐλέγχουν διαδικτυακά καί νά διοχετεύουν τά δικά τους μηνύματα μέσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε., ἀσκώντας ψυχολογική πίεση. Στήν ὀρθόδοξη Ρωσία ὅμως ἔκαναν κάτι πολύ ἔξυπνο. Ἔκλεισαν τούς ἡλικιωμένους καί τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες στά σπίτια καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα.
4ο. Ἐπίσης, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀχρήματη κοινωνία ἐφόσον ὅλες οἱ συναλλαγές γίνονται μέσῳ διαδικτύου.
5ο. Ὕβρισαν τή Θ. Κοινωνία μέ τόν ἀνόσιο λόγο τους, ὅτι τάχα, θά κολλήσει κανείς μικρόβιο - ἄν εἶναι δυνατόν- ἀπό τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, το 1932, σ’ ἕνα στενό δρομάκι κρυβόταν ἕνας λεπρός σέ προχωρημένο βαθμό. Τά χείλη του εἶχαν φαγωθεῖ ἀπό τή φοβερή ἀρρώστια. Κάποτε ὁ Ὅσιος πῆγε νά τόν κοινωνήσει, ἀλλά τό σαπισμένο σῶμα του δέν μπόρεσε νά παραλάβει τό Ἅγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, παρέπεσε στό πλάι. Ὁ Ὅσιος χωρίς κανένα δισταγμό ἔσκυψε πῆρε μέ τό δικό του στόμα τό Θεῖο μαργαρίτη καί τόν κατέλυσε χωρίς νά πάθει τίποτα. Ὅσο γιά τό λεπρό τελικά τόν ἀνακάλυψε ἡ ἀστυνομία καί τόν ἔστειλε στό λεπροκομεῖο.
Ὀκτώβριος τοῦ 1918. Τό Ἀγρίνιο ἔχει 15.000 κατοίκους. Μία ἐπάρατος νόσος, ἡ γρίπη, θερίζει κυριολεκτικά τήν πόλη. Δέν ὑπάρχει οἰκογένεια πού νά μή θρηνεῖ ἔστω καί ἕνα θῦμα ἀπό τή γρίπη. Οἱ νεκροί εἶναι τόσοι πού οἱ παπάδες δέν προφταίνουν οὔτε κἄν μιά εὐχή νά διαβάσουν. Φόβος ἐπικρατεῖ στό Ἀγρίνιο, στό Μεσολόγγι, καί στό Αἰτωλικό. Ἡ ἐπιστήμη φαίνεται ἀνίκανη. Ὁ ἀριθμός τῶν θανόντων φθάνει ὡς 50 τήν ἡμέρα. Οἱ κάτοικοι ἀποφεύγουν τούς νεκρούς γιά τό φόβο τῆς μετάδοσης. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἡ γρίπη εἶναι μιά δοκιμασία. Οἱ γεροντότεροι θυμοῦνται τότε ἕνα θαῦμα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης, πού εἶχε κάνει ὅταν θέριζε ἡ χολέρα τό 1854. Ἀπελπισμένοι βρίσκουν καταφύγιο στήν πίστη. Σκέπτονται νά μεταφερθεῖ ἡ εικόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου. Τό πρωινό τῆς 24ης Ὀκτωβρίου μετά τόν ὄρθρο μιά πομπή σχηματίζεται μέ ἐπικεφαλῆς τόν Τίμιο Σταυρό, τούς γέροντες τῆς πόλης, τούς μοναχούς τῆς Μονῆς. Τότε χιλιάδες πιστοί ἀπό τήν πόλη βγῆκαν στούς δρόμους νά τήν ὑποδεχτοῦν. Ξεκινοῦν μιά ὁλονύκτια πορεία. Ἡ πομπή ὁδηγεῖται στήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρινίου, ὅπου γίνεται μεγάλη Παράκληση στήν Παναγία. Τό κακό ἔχει σταματήσει. Ἡ Παναγία ἔκανε ἄλλη μια φορά τό θαῦμα της. Καί ἐδῶ νά ἐρωτήσουμε κάτι. Ἡ λιτανεία ἔγινε χωρίς τόν κόσμο; Οἱ κληρικοί εἴχανε κλείσει τότε τούς ἱερούς Ναούς; Δέν ἐκκλησιάζονταν οἱ ἄνθρωποι; Δέν κοινωνοῦσαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων; Ἴσα - ἴσα βλέπουμε καθαρά ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔσπευσαν μέ πολλή εὐλάβεια καί πίστη. Παρακάλεσαν τήν Παναγία, ἀγνοώντας τόν κίνδυνο τῆς γρίπης, προκειμένου νά τούς σώσει ἀπό τή δεινή μάστιγα. Καί τούς ἔσωσε!
Ὁ κύριος Θεολόγος Παπαδόπουλος, μοριακός βιολόγος, λέει τά ἑξῆς σημαντικά: «Γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο βρίσκονται ἡ Ζωή, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γιά ὅλους τούς ἄλλους εἶναι ἄρτος καί οἶνος. Ἄλλωστε ἡ ομολογία τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται κυρίως μέ τό παράδειγμά μας καί τή ζωή μας καί ὄχι μέ τά λόγια μας.
Καί συνεχίζει: Ἕνας μή ἐλεγμένος ἀσθενής ἤ φορέας τοῦ COVID-19 πού χρησιμοποιεῖ τά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς σέ ὥρα αἰχμῆς δέν εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἄρα κόβονται οἱ δημόσιες συγκοινωνίες. Ἕνας ἀσθενής φούρνου πού ζυμώνει καί πουλᾶ ψωμί δέν εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἕνας πού φτιάχνει καφέ καί τό δίνει σέ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους καθημερινά ἁπλά κλείνοντας τό πλαστικό καπάκι ἤ πιάνοντας τό καλαμάκι εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἕνας ταμίας σέ σοῦπερ μάρκετ δέν εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Δηλαδή, ἄν φτάσουμε στό σημεῖο νά θεωροῦμε κίνδυνο γ ιά τή δημόσια ὑγεία τόν ἐκκλησιασμό, τότε νά κλείσουν ὅλα. Μέχρι τότε ὁποιαδήποτε ἄλλη κουβέντα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ».
Συγκινούμαστε, ἀγαπητοί, αὐτές τίς ἡμέρες. ὅσοι πιστοί ἔρχονται, καί ἐξομολογοῦνται μετά δακρύων, ἐνῶ εἶναι ἕτοιμοι διά νά κοινωνήσουν, δέν μποροῦν νά προσέλθουν στή Θεία Κοινωνία. Νά προσκυνήσουν τόν Τίμιο Σταυρό διά νά λάβουν δύναμη καί θάρρος γιά τή συνέχιση τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Καί ὅπως φημολογεῖται, θέλουν νά κλείσουν τίς Ἐκκλησίες καί γιά τό Πάσχα. Μήπως, ἐδῶ ἀκριβῶς, κρύβεται ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ χριστιανισμοῦ; Καί βέβαια. Προκύπτει ὅμως καί ἕνα ἄλλο ζήτημα. πολλοί πνευματικοί δέν δέχονται πρός ἐξομολόγηση τούς χριστιανούς. Εἶναι πολύ λυπηρό, νά συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις καί μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί, τό ὑποστηρίζει ἀπερίφραστα: «Εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν». δηλαδή εἴτε ζοῦμε εἴτε πεθαίνουμε νά ἀνήκουμε στόν Κύριο. Ὁ χριστιανός δέν θά πρέπει νά ὑπολογίσει σέ καμία περίπτωση τή ζωή του μπροστά στή Θεία Μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ χριστιανοί οἱ «ἐν Καρχηδόνι» μαρτύρησαν μέσα στίς κατακόμβες τήν ὥρα πού τελοῦνταν ἡ Θεία Λειτουργία ὅταν οἱ εἰδωλολάτρες στρατιῶτες ὅρμησαν καί τούς κατέσφαξαν. Νά, ποιά εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως!
Κάτι ἄλλο πού πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε. Δίνεται μεγάλη ἔμφαση στήν ὑγεία τοῦ σώματος. Ἀλλά πῶς θά ὑπάρξει ὑγεία στό σῶμα ἄν δέν ὑπάρχει ὑγεία στήν ψυχή; Ἡ ψυχή μας εἶναι ἀνώτερη ἀπό τό σῶμα. Τό σῶμα εἶναι ὑπηρέτης τῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτό δέν θά πρέπει σέ καμία περίπτωση νά ὑποτάξουμε τήν ψυχή στό σῶμα. Τό ἐπισημαίνει ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κυριός μας: «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ»; Ὅταν ὁ χριστιανός θέλγεται ἀπό τό θεῖο ἔρωτα, δέν ὑπολογίζει αὐτήν ἐδῶ τήν ἐπίγεια ζωή μπροστά στήν αἰώνια ζωή. Εἶναι καιρός ὁμολογίας. Ὁ καθένας μας κρίνεται αὐτή τή στιγμή.
Ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Μητροπολίτες ἀρνοῦνται τή Θ. Χάρη, βλασφημοῦν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν μᾶς ἔχει πεῖ ὁ Χριστός ὅτι θά πατᾶτε πάνω στά φίδια καί τούς σκορπιούς καί δέν θά παθαίνεται τίποτα; Ἄρα εἶναι ὁμολογία πίστεως ἤ μᾶλλον ὅρος σωτηρίας. Ἐφόσον αὐτή τή στιγμή ὑποχωροῦν στίς διαταγές τοῦ πρωθυπουργοῦ καί ὑποδουλώνονται χωρίς καμία ἀπολύτως ἀντίρρηση, ἁμαρτάνουν θανάσιμα. Οὔτε ἐπί τουρκοκρατίας οὔτε ἐπί κουμμουνισμοῦ ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες. Ἄρα διανύουμε πολύ πιό δύσκολες ἐποχές.
Ὁ ἀπ. Παῦλος λέει: «Οὐ γάρ ἔδωκε ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας ἀλλά δυνάμεως καί σωφρονισμοῦ». Καί νά τονίσουμε ἐδῶ, ὅτι εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ προφητεία τοῦ ἀειμνήστου φλογεροῦ Ἐπισκόπου γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη.
«Ἄχ ἡ ἐπιδημία! Ὤχ, ὤχ, ὤχ! Ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται!
Ἔρχεται ἐπιδημία, ὄχι γρίπη σάν τήν γριπούλα αὐτή, πού πέφτεις στά κρεβάτια, ἀλλά, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη, ἔρχεται ἐπιδημία μέ ἕνα περίεργο ὄνομα ἀσθένειας πού θά ἐκμηδενίσει, θά ἐξευτελίσει τούς γιατρούς, θά ἐξευτελίσει τά φαρμακεῖα, τά πάντα!
Σκούπα ἡλεκτρική!
Τί νά μᾶς κάνει ὁ Θεός;
Προσευχή δέν κάνουμε, Ἁγία Γραφή δέν διαβάζουμε, πορνεῖες καί μοιχεῖες καί διαζύγια, καί ἀκαθαρσίες, σκουλήκια βρωμερά καί ἀκάθαρτα! Ἔρχεται ἐπιδημία πού θά σαρώσει τόν κόσμον ὁλόκληρο! Σκούπα ἡλεκτρική! Καί ὅπως στόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἦλθε ἡ γρίπη ἐκείνη πού ἐσάρωσε τήν Ἀθήνα ὁλόκληρον, καί χιλιάδες ἔπεσαν καί ἀπέθαναν, οὕτω πως ἔρχεται ἐξ Ἀνατολῶν φοβερά ἐπιδημία! Κινδυνεύουμε, ἀδελφοί μου! Νά πέσουμε στά γόνατα, στά ἅρματα, στήν προσευχή!».
Εἶναι κανόνας ὅτι μετά ἀπό τίς ὑποχωρήσεις στά θέματα τῆς πίστεως, ἔχουμε καί ἐθνικές τραγωδίες. Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ, γιατί βλέπουμε αὐτές τίς ἡμέρες, πῶς κινεῖται ὁ αἱμοσταγής Ἐρντογάν πού δέν ὑπολογίζει τίποτα, ἀφοῦ ἔχει τίς πλάτες ὅλων τῶν εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι τοῦ χαϊδεύουν τά αὐτιά. Ἄς λυπηθεῖ ὁ Θεός τήν πατρίδα μας.
Μή λησμονοῦμε ἄλλωστε, ὅπως λέγει ὁ μαχητικός δάσκαλος Δημήτριος Νατσιός, «ὅτι τή λευτεριά μας τήν ὀφείλουμε στά Άγια Δισκοπότηρα». Βεβαίως, θά λάβουμε ἁγιασμό καί ἀντίδωρο καί θά χριστοῦμε μέ λαδάκι ἀπό τούς ἁγίους, ἀλλά ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἀναντικατάστατη.
Μήν παραποιοῦμε τά πράγματα καί μή προσπαθοῦμε νά χρυσώσουμε τό χάπι. νά ἀμβλύνουμε ὅλες τίς ἄλλες καταστάσεις. Ἄς μετανοήσουμε ὅλοι. Πρῶτα ἐμεῖς οἱ κληρικοί. Εἶναι καί μιά δοκιμασία ἀπό τό Θεό. τήν ἐπέτρεψε προκειμένου νά συνετισθοῦμε γιά τά ἐπερχόμενα δεινά τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀντιχρίστου. «Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν», εἶναι ἡ προτροπή τοῦ Κυρίου στούς μαθητές του καί σέ ὅλους τούς χριστιανούς. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος νικητής, εἶναι Ἐκεῖνος πού ἀποτελεῖ τό Α καί τό Ω τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Στό λάκκο πού ἑτοίμασαν οἱ ἐχθροί – καί νά τό γνωρίζουν οἱ θεομάχοι – γιά τόν πιστό λαό, θά πέσουν μέσα οἱ ἴδιοι πού πολεμοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Συζητώντας μέ ἄνθρωπο πνευματικό γιά τόν ιό πο ύ μᾶς ἀπειλεῖ ... μοῦ συνέστησε πάνω ἀπ’ ὅλα ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί στήν Παναγία μας. Προσοχή στίς εἰδήσεις καί στίς φῆμες, γιατί σκόπιμα δημιουργεῖται κλίμα ταραχῆς καί πίσω ἀπό τήν ταραχή βρίσκεται ὁ ταραχοποιός...(ὁ διάβολος). Χωρίς νά πέσουμε στήν παγίδα πού ἑτοιμάζουν. Ἐπίσης μίλησε καί γιά μιά ἄλλη διάσταση: ὅπως καί σ’ αὐτόν τόν κίνδυνο θά βροῦν τρόπο νά μᾶς σώσουν μέ τό ἐμβόλιο, ἔτσι τότε θά μᾶς παρουσιάσουν τίς λύσεις τους... ἀφοῦ προηγουμένως σπείρουν πανικό καί ταραχή. Παράλληλα τεστάρουν καί τίς ἀντιδράσεις μας. γι΄ αὐτό ἀδελφοί, ἄς εἴμαστε προσεκτικοί.
Πρέπει λοιπόν νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἀρχίζουμε ἐποχή διωγμῶν γιά τούς χριστιανούς. Ὁπότε, θά πρέπει νά εἴμαστε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν ἐλπίδα τοῦ Εὐαγγελίου, στό Χριστό μας ὁ οποῖος εἶναι Αὐτός πού θά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος καί ὅλους τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, γιατί δέν μπορεῖ ὁ ἰός, ἕνα μικρόβιο, νά νικήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Παντοδύναμο Θεό.

http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_395.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...