Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

«Ο Σταυρός του Χριστού θα λάμψει σε όλη την υφήλιο… θα μεγαλυνθεί και θα γίνει σαν φάρος στο σκοτάδι για όλους»

Στις προφητείες των γεγονότων της τελικής φάσης του πολέμου της Κωνσταντινούπολης προβλέπεται θαυματουργική επέμβαση του Θεού για να σταματήσει ο πόλεμος, ώστε να υπάρξει κατόπιν μια ειρηνική περίοδος στην οποία να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο η Ορθοδοξία…

Ανάλογες είναι και οι προφητείες Ρώσων αγίων για την ειρηνική περίοδο μετά τον πόλεμο, η οποία αποκαλείται και «αναλαμπή της Ορθοδοξίας», και βρίσκονται σε συμφωνία με το εξεταζόμενο εδώ εδάφιο της Αποκάλυψης: «Ο Σταυρός του Χριστού θα λάμψει σε όλη την υφήλιο και η Πατρίδα μας (εννοεί τη Ρωσία, αλλά και κάθε Ορθόδοξη χώρα) θα μεγαλυνθεί και θα γίνει σαν φάρος στο σκοτάδι για όλους».

Γέροντας Αριστοκλής της Μόσχας (+1918. Βλ. και Επίτομο υπό ΛΜ∆).

«Πάντα τα έθνη», λέει ο ψαλμωδός, «κτυπήστε τα χέρια σας χαρούμενα, φωνάξτε με αγαλλίαση προς τον Θεό, διότι ο Κύριος που είναι ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας σε όλη τη γη, υπέταξε λαούς σε εμάς και έθνη κάτω από τα πόδια μας»… (ψαλ. 46ος 1-4). Αυτά τα λόγια αναφέρονται από τον ∆αβίδ στους Αποστόλους, λέει ο άγιος Επιφάνιος εκ της μεγαλονήσου Κύπρου. Και είχαν όπως γνωρίζομε εφαρμογή στα χρόνια των δώδεκα Αποστόλων αλλά και των αξίων διαδόχων τους.

Και τώρα μετά τον «γενικό πόλεμο» ο κόσμος θα ειρηνεύσει με την επέμβαση του «ισχυρού Αγγέλου» από τα φθοροποιά πνεύματα που είχαμε πριν μάθει ότι λύθηκαν, καλεσμένα από την εμπάθεια του κόσμου και ιδιαίτερα του πεσμένου αστέρος – επισκόπου που άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου. Έτσι με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία πνεύματος από ότι πριν, οι άνθρωποι υποδέχονται το κήρυγμα της Ορθοδοξίας που επαναλαμβάνεται τώρα ανανεωμένο με πλήρη πνευματική ισχύ, από ενδυναμωμένους στην πίστη κήρυκες. Αυτοί έχουν σαν οδηγό τον Θεολόγο Ιωάννη, που με την Αποκάλυψη εξηγεί όσα έγιναν και όσα λίγα μένουν ακόμη να γίνουν, σύμφωνα με την ανανεωμένη εντολή που του δίνεται άνωθεν να ξαναπροφητεύσει:

«Και μου λένε. Πρέπει πάλι να προφητέψεις σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε βασιλείς πολλούς». (10-11).

Αυτό γίνεται για λίγο χρόνο που δηλώνεται από το λιγοστό περιεχόμενο του μικρού βιβλίου…

πηγή: imdleo.grwww.ixnk.gr
https://simeiakairwn.wordpress.com 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...