Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Σήμερα οι ήρωες μας βεβαίωσαν, ότι ο Θεός υπόγραψε την Ελευθερία της Πατρίδος

"ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ"

☆ "Σήμερα Ο Υιός του Θεού,
Υιός της Παρθένου γίνεται..."

☆ Σήμερα η Παναγία
προσφέρει χώρο στον Θεό,
για να κατέβει στη γη.

☆ Σήμερα ο Θεός
λαμβάνει από την Παναγία
ο,τι δεν έχει (σάρκα)
και δίνει στον άνθρωπο
ο,τι έψαχνε (θέωση)

☆ Σήμερα η Παναγία
μπορεί να πει
τον Θεό,παιδί Της.

☆ Σήμερα μπορεί ο Θεός
να πει την Παναγία,
Μητέρα Του.

☆ Σήμερα έχουμε
"χαράς ευαγγέλια".

☆ Σήμερα πρέπει
να χαμογελούμε!

☆ Σήμερα καρδιές Ελλήνων
πίστεψαν στην Επανάσταση.

☆ Σήμερα η Εκκλησία
ευλόγησε όπλα ελευθερίας.

☆ Σήμερα οι αγωνιστές,
μας χάρισαν την Ελευθερία.

☆ Σήμερα μην ξεχάσουμε να γιορτάσουμε ως Έλληνες!

☆ Σήμερα οι ήρωες
μας βεβαίωσαν,
ότι ο Θεός υπόγραψε
την Ελευθερία της Πατρίδος.

☆ Σήμερα οι ήρωες ζητούν
να τους θυμόμαστε.

▪︎π.Σπ.Ρ.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...