Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Βιολογικά ὅπλα πού …διαφεύγουν καί σκοτώνουν;

Η σημερινή επιδημία είναι τεχνητή και οφείλεται στους Αμερικανούς, που την προκάλεσαν με διασπορά του ιού

Εἶναι πολλὰ χρόνια τώρα ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο (μυθιστόρημα) μὲ θέμα τὴν πανώλη (δὲν θυμᾶμαι οὔτε τὸν τίτλο, μὰ οὔτε καὶ τὸν συγγραφέα…!!!).
Ὁ πρωταγωνιστὴς (πάντα μὲ τοὺς …«καλούς» τῆς CIA!!!) ἦταν ἕνας κατάσκοπος, ποὺ κυνηγοῦσε κάποιους …«ἰδεολόγους» (;;;) παρανοϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ δολοφονήσουν, λέει, μαζικῶς, μερικοὺς ἀπὸ τοὺς …περιττούς, ποὺ σήμερα συνιστοῦν …ἀπειλὴ γιὰ τὴν κρατούσα τάξιν τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου.

Κατὰ τὰ …γνωστὰ λοιπὸν συστήματα προπαγάνδας (ποὺ μᾶς …προετοιμάζουν πολλὲς δεκαετίες πρὸ τῶν γεγονότων ποὺ θὰ βιώσουμε), σὲ κάποια ἐργαστήρια κάποιοι (πάντα μὲ τοὺς …«καλούς»!) ἐπιστήμονες (;;;), διενεργοῦσαν ἔρευνες σὲ συνδυασμοὺς ἰῶν/βακτηρίων/βακίλλων μὲ ἀνθεκτικὲς ἐπιδημιογόνες ἀσθένειες, πού, ὑποτίθεται, ὁ πλανήτης ἀπηλλάγη αὐτῶν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἔπεσαν θύματα …«βιοτρομοκρατῶν» καὶ τὰ προϊόντα ἐρεύνης τους διεσπάρησαν σὲ μεγαλουπόλεις. Ἐκδοχὲς αὐτῶν τῶν πειραμάτων ἀφοροῦσαν σὲ μελέτες …γριπποειδοῦς χολέρας καὶ πανούκλας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σχετικῶν ἐφαρμοστικῶν πειραμάτων, σὲ μικρὲς κλίμακες.

Κάποιος λοιπὸν (ἢ κάποιοι) παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου μας, σαφῶς σχετιζόμενοι μὲ τὴν θεωρία τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, ἐνᾦ χρηματοδοτοῦσαν τὰ ἐργαστήρια αὐτὰ γιὰ νὰ διεξαχθοῦν οἱ ἔρευνες, ταὐτοχρόνως χρηματοδοτοῦσαν ὁμάδες ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ, σὲ καθαρὰ …ἰδεολογικὸ ἐπίπεδον, νὰ συνταὐτισθοῦν μαζύ τους, σὲ θέματα …«ἰδεολογίας» καὶ νὰ ἀναλάβουν τὴν …ὑφαρπαγὴ τῶν πειραματικῶν εὑρημάτων, γιὰ νὰ διασπαροῦν αὐτά, τὰ βιολογικὰ πλέον ὅπλα, σὲ μεγαλουπόλεις καὶ νὰ ἐπιφέρουν δραστικὴ μείωσιν τῶν πληθυσμῶν.
(Κι ὄχι, δὲν ἦταν ὅλο αὐτὸ τὸ σενάριον τοποθετημένον σὲ κάποιες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ἐν εἰρήνῃ συνέβαιναν τὰ σχετικά…!!!)

Ἐννοεῖται πὼς ἡ φύλαξις τῶν ἐργαστηρίων, ὅπου …ἐκτρέφοντο αὐτὰ τὰ θανάσιμα ὅπλα, ἦταν …ἀνύπαρκτος!!!
Κι ἐννοεῖται πὼς αὐτὰ τὰ ἐργαστήρια ἦσαν …ἀποκεντρωμένα στὴν πλειοψηφία τους…
Ἄλλα ἦσαν στὴν Βουλγαρία… ἄλλα στὴν …Οὐκρανία… Τὰ λιγότερο σοβαρὰ ἦσαν σὲ δυτικὲς μεγαλουπόλεις (Λονδίνο, Παρίσι) καὶ δὲν συνιστοῦσαν σοβαρὴ ἀπειλὴ γιὰ τοὺς ἐκεῖ κατοίκους.

Γενικῶς τὸ μυθιστόρημα ἦταν ἀπολύτως προπαγανδιστικό, μά, ταὐτοχρόνως κι ἀπολύτως ἐνημερωτικὸ γιὰ ὅσους ἔχουν κατανοήσῃ τὸν μηχανισμὸ «προετοιμασίας τῶν μαζῶν γιὰ τὸ …μέλλον τους»!!!
Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσιν βέβαια ἡ θεματολογία του, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον συνιστοῦσε παραμυθολογία ἔμεινε στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μου, ὡς κάτι γιὰ τὰ …ὑπ΄ ὄψιν, ἀλλὰ σὲ καθαρὰ …φιλολογικὸ ἐπίπεδον!

Ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα ὅμως διεπίστωσα πὼς τὸ ἐν λόγῳ μυθιστόρημα δὲν ἦταν καὶ τόσο …μυθιστόρημα, ἐφ΄ ὅσον ἔμαθα, βάσει ὁμολογίας καλῆς φίλης (ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ της ὑπηρέτησε ἀπὸ πλευρᾶς ἐρευνητικῆς τέτοια προγράμματα τῆς Μπάγιερ), πὼς αὐτὰ τὰ προγράμματα μελέτης ὑφίστανται σὲ διάφορα Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου μας, δίχως πραγματικὸ ἐπίσημον αἴτιον. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν πειραμάτων συνδυάζονται μεταξύ τους γιὰ …ἀγνώστους σκοπούς. Πάντα ἐπισήμως.
Κοινῶς; Οἱ ἐρευνητὲς τῶν ἐργαστηρίων τῆς Χὶ πόλεως δὲν γνωρίζουν τὰ ἀποτελέσματα καὶ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐρευνητῶν τῶν ἐργαστηρίων τῆς Ψὶ πόλεως. Οὔτε γνωρίζουν τὸ γιατὶ πράγματι χρειάζονται αὐτὰ τὰ προγράμματα. Οὔτε μποροῦν νὰ σοῦ ἐξηγήσουν τὸ πῶς θὰ ἀξιολογηθοῦν, ἰδίως δὲ ἐὰν ἀφοροῦν σὲ φονικὰ βιολογικὰ ὅπλα, ποὺ ὄφειλαν νὰ καταστρέφονται κι ὄχι νὰ μελετῶνται, νὰ ἀναπαράγονται καὶ νὰ ἐπαυξάνεται ἡ ἐπίδρασίς τους..

Θανατηφόρος επιδημία, που μοιάζει με την «ισπανική γρίπη», ενέσκηψε στην Ουκρανία και σε περιοχές της Ρωσσίας!

27.01.2016

-«Η σημερινή επιδημία είναι τεχνητή και οφείλεται στους Αμερικανούς, που την προκάλεσαν με διασπορά του ιού», υποστηρίζουν οι ρωσσόφωνοι Ουκρανοί-
-Από την επιδημία της γρίππης αυτής έχουν ήδη πεθάνει από τις αρχές του 2016, τουλάχιστον εκατό άνθρωποι

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες ειδήσεις, που έρχονται από την Ουκρανία, σοβαρή επιδημία, που προσομοιάζει στα συμπτώματά της με την περιβόητη «ισπανική γρίππη», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν καθημερινά περίπου 20 άτομα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κρούσματα της επιδημίας αυτής έχουν καταγραφεί και σε περιοχές της Ρωσσίας, όπου, αν και η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, εμφανίζονται και εδώ αρκετά θανατηφόρα περιστατικά. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, μια επανάληψη της τρομερής πανδημίας, που σημειώθηκε την περίοδο 1918-1920, όταν έχασαν την ζωή τους πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, δεν πρόκειται να συμβεί.
Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του ρωσσικού τύπου, «η σημερινή επιδημία είναι τεχνητή και οφείλεται στους Αμερικανούς, που την προκάλεσαν με διασπορά του ιού, πιθανόν με την συγκατάθεση των ουκρανικών Αρχών».

«Υπεύθυνοι της επιδημίας είναι Αμερικανοί βακτηριολόγοι, κάποιοι από τους οποίους διέσπειραν στο παρελθόν στην Ρωσσία και την «γρίππη των χοίρων»»

Κατά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Αμύνης των ρωσσοφώνων της Ουκρανίας, Eduard Basurin, η Κυβέρνησή του διαθέτει όλα τα δεδομένα, που καταδεικνύουν σαφώς, ότι πρόκειται για μια μορφή «ισπανικής γρίππης».
Όπως ανέφερε ο ίδιος, παρουσιάζοντας κάποια από τα στοιχεία αυτά, ο ιός, που προκάλεσε την επιδημία,«κατασκευάσθηκε» σε ένα μυστικό εργαστήριο, που βρίσκεται στο χωριό Shelkostantsiya, 30 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο .
Το προσωπικό του εργαστηρίου αυτού αποτελείται και από Αμερικανούς βακτηριολόγους (Ο Eduard Basurin τους απεκάλεσε στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες), ορισμένοι από τους οποίους στο παρελθόν είχαν εργασθεί και στην Γεωργία, διασπείρωντας στην Ρωσσία την περιβόητη «γρίπη των χοίρων» και άλλες μολυσματικές ασθένειες.

«Υπήρξε διαρροή στελεχών της γρίππης από περιοχή, δίπλα στο Χάρκοβο, δηλαδή από το χωριό Shelkostantsiya»

Αξίζει να σημειωθεί, ότι Ρώσσοι ειδικοί διεπίστωσαν το 2015 με έκπληξη, ότι η επιδημία γρίππης, που ενέσκηψε στην χώρα, δεν είναι παραδοσιακή και δεν προέρχεται από την νοτιοανατολική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη, αλλά προέρχεται από την Ουκρανία.
«Την θανατηφόρα επιδημία γρίππης την προκάλεσαν Αμερικανοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, υπήρξε μια διαρροή στελεχών της γρίππης από περιοχή, δίπλα στο Χάρκοβο, δηλαδή από το χωριό Shelkostantsiya», δήλωσε ο Eduard Basurin .
Σε τρεις μόλις εβδομάδες του τρέχοντος έτους, η γρίππη στοίχισε την ζωή σε 71 Ουκρανούς πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους κατοικούσαν στην περιοχή του Χάρκοβο, αναφέρει η ιστοσελίδα «Χρονικό». Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας δεν περιλαμβάνουν τους νεκρούς στην ανατολική Ουκρανία .

Από την επιδημία της γρίππης αυτής έχουν ήδη πεθάνει από τις αρχές του 2016, τουλάχιστον εκατό άνθρωποι

Επισημαίνεται, ότι από την «ισπανική γρίππη» έχουν ήδη πεθάνει από τις αρχές του 2016 τουλάχιστον εκατό άνθρωποι. Όπως, μάλιστα, υποστηρίζουν οι Ρώσσοι, είναι πολύ πιθανό, οι Αμερικανοί βακτηριολόγοι να είχαν στόχο να μολύνουν, όχι μόνον την περιοχή Μπέλγκοροντ, όπου παρατηρείται η πιο ανησυχητική κατάσταση, αλλά και το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.
Κάτι παρόμοιο συνέβη στην Ρωσσία και στον Καύκασο κατά την περίοδο 2008-2009, όταν, σύμφωνα με ρωσσικά δημοσιεύματα, από τα γεωργιανά μυστικά, βιολογικά εργαστήρια των Αμερικανών «απελευθερώθηκε» παθογόνος θανατηφόρος ιός.

πηγὴ

(Προσφάτως διαβάσαμε καὶ πάλι πὼς κάποιος θανατηφόρος ἰὸς …«διέφυγε» ἀπὸ ἀμερικανικὸ (;;;) ἐργαστήριον στὴν Οὐκρανία καὶ πλήττει τοὺς ἐκεῖ πληθυσμούς.
…«Τυχαῖον» θὰ εἶναι!!!
…ἴσως καὶ …ὑπερβολικό!!!
…ἴσως καὶ …παραπλανητικό!!!)

Ἐπίσης, κατὰ καιρούς, διαβάζουμε γιὰ διάφορα …πειράματα ποὺ διενεργῶνται εἰς βάρος πολλῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως (τῶν ὁποίων, ἐπισήμως, δὲν ὑπάρχουν …ἐμπνευστές!!!).
Παρ΄ ὅλα αὐτά, κατὰ καιρούς, μᾶς ἐνημερώνουν πὼς …βιοτρομοκράτες ἔχουν σὰν πιθανὸ στόχο τους νὰ ὑφαρπάξουν αὐτὰ τὰ εὑρήματα καὶ νὰ τὰ διασπείρουν κατὰ τὴν κρίσιν τους.
Κι ὄχι, αὐτὸ δὲν εἶναι …μυθιστόρημα, ἀλλὰ παραδοχὴ ἐκ τῶν ἐπισήμων μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ὅπως ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου.

«Ριψοκίνδυνο βήμα»

Διεθνές πείραμα δημιουργεί επικίνδυνο ιό εργαστηρίου

Συνδυάζοντας έναν ιό των νυκτερίδων με τον φονικό ιό του SARS, διεθνής ερευνητική ομάδα δημιούργησε έναν υβριδικό ιό που μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους και ενδεχομένως να προκαλέσει επιδημίες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μελέτη βοήθησε στο να αναγνωριστεί ένας δυνητικός κίνδυνος, άλλοι όμως πιστεύουν ότι τα πειράματα αυτού του είδους είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνα.

Ερευνητές στις ΗΠΑ, την Ελβετία και την Κίνα αναφέρουν στην επιθεώρηση Nature Medicine ότι δημιούργησαν τον νέο ιό συνδυάζοντας τμήματα του ιού του SARS και ενός συγγενικού κοροναϊού των νυκτερίδων με την ονομασία SHC014.

Ο υβριδικός ιός που προέκυψε ήταν ικανός να μολύνει ποντίκια και καλλιεργημένα κύτταρα του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι το πείραμα αποδεικνύει ότι ο ιός SCH014 μπορεί δυνητικά να προσβάλλει ανθρώπους, κάτι για το οποίο οι επιδημιολόγοι θα πρέπει να επαγρυπνούν.

Δεν συμφωνούν όμως όλοι ότι τα ευρήματα δικαιολογούν το ρίσκο. Έπειτα από τον θόρυβο που είχαν προκαλέσει πειράματα με επικίνδυνους ιούς γρίπης, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε πέρυσι μορατόριουμ στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αναλόγων ερευνών που αφορούν στον ιό της γρίππης, στον SARS και στον συγγενικό ιό του MERS.

Η τελευταία μελέτη είχε ήδη ξεκινήσει πριν επιβληθεί το μορατόριουμ τον Οκτώβριο του 2014, και η αμερικανική κυβέρνηση έκρινε αργότερα ότι δεν υπήρχε λόγος διακοπής της.

Πιο ανήσυχος δηλώνει ωστόσο ο Σάιμον Γουέιν-Χόμπσον, ιολόγος του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι. «Αν ο ιός κατάφερνε να αποδράσει, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τις εξελίξεις» προειδοποιεί στο δικτυακό τόπο του Nature.

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Ρίτσαρντ Έμπραϊτ, ειδικός σε θέματα βιοασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσι. «Το μόνο που προκύπτει από αυτήν την μελέτη είναι η δημιουργία ενός νέου, μη φυσικού ρίσκου» εκτιμά.

Η ερευνητική ομάδα επιμένει ωστόσο ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν τον κίνδυνο. Σύμφωνα με τον Ραλφ Μπάριτς του Πανεπιστημίου της Βορείου Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, μέλος της συντακτικής ομάδας, χωρίς την μελέτη δεν θα είχε συνειδητοποιήσει κάποιος ότι ένας ιός των νυκτερίδων μπορεί να είναι έτοιμος να προκαλέσει ανθρώπινες επιδημίες.

Βαγγέλης ΠρατικάκηςΈφτιαξαν θανατηφόρα γρίππη στην Κίνα

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις

Την έντονη αντίδραση επιστημόνων από όλο τον κόσμο προκάλεσε η δημιουργία ενός νέου θανατηφόρου στελέχους της γρίππης που κατασκεύασαν προσχεδιασμένα στο εργαστήριο Κινέζοι ερευνητές. Αν και το πείραμα που έκαναν δεν ξέφυγε από τα επιστημονικά όρια, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους προειδοποιούν πως «η δημιουργία και μόνο ενός τόσο επιθετικού στελέχους θέτει το πείραμα εκτός των ορίων ασφαλείας για τον παγκόσμιο πληθυσμό».

Η συνήθης τακτική
Η κατασκευή νέων ιών στο εργαστήριο είναι μια συνήθης τακτική και χρησιμοποιείται ώστε να «προβλεφθεί η φύση». Η τακτική που ακολουθείται σε τέτοιου είδους πειράματα είναι να προσπαθήσουν να προβλέψουν την εξελικτική πορεία ενός στελέχους ιού μέσα στην φύση για τα επόμενα πέντε χρόνια, να δημιουργήσουν το αντίστοιχο στο εργαστήριο, ώστε ακολούθως να φτιάξουν και το αντιιικό φάρμακο ή εμβόλιο για να αποφευχθεί πανδημία με πολλούς νεκρούς. Ο τελικός στόχος δηλαδή είναι η πρόληψη.
Οι Κινέζοι, ορμώμενοι από τα δύο πιο πρόσφατα και επικίνδυνα στελέχη του ιού της γρίππης, αυτό της νέας γρίπης (Η1Ν1) και της γρίππης των πτηνών (Η5Ν1), απεφάσισαν να τα συνδυάσουν και να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό και εύκολα μεταδοτικό νέο ιό της γρίππης. Ποιο ήταν το σκεπτικό τους;

Το στέλεχος Η1Ν1 μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θανατηφόρο και τα υπάρχοντα φάρμακα το σκοτώνουν. Από την άλλη, το Η5Ν1 δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνον από πτηνό σε άνθρωπο. Οταν όμως κάποιος το κολλήσει, έχει 60% πιθανότητες να πεθάνει.

Το νέο στέλεχος

Οι Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν ένα νέο στέλεχος που έχει την μεταδοτικότητα του Η1Ν1 και την επικινδυνότητα του Η5Ν1,σύμφωνα με τις δοκιμές που έκαναν σε γουρούνια και τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Science».
Επιδημιολόγοι και ιολόγοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους πειράματα χρειάζονται πολύ καλύτερο σχεδιασμό και μέτρα ασφαλείας λόγω των «επιθετικών ιών που δημιουργούνται στο εργαστήριο» και δεν μπορούν να φυλάσσονται απλώς σε ένα κτηνιατρικό εργαστήριο. «Απόλυτη ανευθυνότητα» καταλογίζει στους Κινέζους ο λόρδος Μέι της Οξφόρδης και πρώην πρόεδρος της Βασιλικής Ιατρικής Ακαδημίας. «Ισχυρίζονται ότι δημιούργησαν τον επιθετικό ιό για να αναπτύξουν φάρμακα και εμβόλια. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τους ώθησε η τυφλή φιλοδοξία που έχουν, δίχως καμμία αίσθηση του τι δύνανται να προκαλέσουν», εξηγεί ο ίδιος.
Για τον Σιμόν Γουάνι-Χόμπσον από το Ινστιτούτο Παστέρ και άλλους σημαντικούς ερευνητές, το παγκόσμιο πεδίο της έρευνας ιών δεν υποστηρίζεται όπως θα έπρεπε, γι’ αυτό και ακόμη δεν έχουν καταφέρει οι ειδικοί να παρασκευάσουν εμβόλιο πριν από την εμφάνιση κάποιου ιού με την μορφή επιδημίας.

Ποῦ πᾶς ὠρέ Καραμῆτρο δίχως νά ἔχῃς φτάξῃ πρῶτα ἕνα πανάκριβο ἐμβόλιον ἤ ἀντίδοτον γιά τούς …«ἐκλεκτούς» καί μόνον; Ἔ; Ποῦ πᾶς;

Ὅπως γνωρίζετε φυσικὰ οἱ ἰοὶ δὲν ἀποδροῦν μόνοι τους. Χρειάζονται κάποιαν σχετικὴ …βοήθεια.
Καί, ἐπὶ πλέον, χρειάζονται κάποιες …καλοεκπαιδευμένες ὁμάδες, ποὺ θὰ βοηθήσουν στὴν …διαφυγή τους.
Μά, ἐπισήμως, αὐτὰ εἶναι μυθιστορήματα…
Ἡ πραγματικότης εἶναι ὁλίγον τὶ …χειροτέρα!!!

Τὸ λογικὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει, γιὰ κάθε φυσιολογικὰ (;;;) σκεπτόμενον ἄνθρωπο παγκοσμίως, εἶναι τὸ γιατὶ χρειάζονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ πειράματα καὶ τὰ ἐργαστήρια.
Ἀπαντήσεις, ἐπισήμως, δὲν θὰ λάβουμε. Παραφιλολογίες, παραπληροφορίες καὶ παραμυθολογίες θὰ ἀκοῦμε.
Τὰ σχετικὰ μὲ τὶς …«ἀποδράσεις» αὐτῶν τῶν (ἂς ποῦμε) «ἰῶν», ποὺ εἴτε ὡς «γρίππες» εἴτε ὡς …πανδημίες, θὰ μᾶς ἀπειλήσουν, εὑρίσκονται, ἐπισήμως, στὴν σφαίρα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ μυθιστορηματικῆς φαντασίας.
Οὐδὲ μία σχέσις τους μὲ τὴν πραγματικότητα ἐννοεῖται.
Μόνον ποὺ παρὰ τραβοῦν κάποιες …συμπτώσεις γιὰ νὰ θεωρῶνται καὶ τόσο …συμπτώσεις.

Τὰ ὅπλα πού, ἐπισήμως, καταδικάζει ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ …ἀξιότιμος κι …εὐγενὴς τάξις τῶν …«συμμάχων» μας, εἶναι «ἐπικίνδυνα», «καταδικαστέα», «στόχος τῆς πεπολιτισμένης Δύσεως» μόνον ὅταν δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὴν «πεπολιτισμένη κοινότητα τῆς Δύσεως» ἢ μόνον ὅταν συνιστοῦν ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀναλάβῃ «ἔργον» γενοκτονίας ἡ «πεπολιτισμένη Δῦσις μας» κατὰ ἄλλων λαῶν.
Γιὰ αὐτὸ κι ὅταν οἱ ΟΗΕδες καὶ ἡ Τουρκία ἔῤῤιπταν βόμβες Ναπᾶλμ στὴν Κύπρο (ὅπως φυσικὰ καὶ τὰ ἀμερικανὰ στὴν Κορέα), δὲν ἦταν καταδικαστέον. Ἐὰν ὅμως οἱ Κύπριοι ἢ οἱ Κορεάτες ἐσκέπτοντο νὰ …ἀντισταθοῦν, ἦσαν …τρομοκράτες κι ἐγκληματίες κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Κι ἔτσι στὴν Σερβία καὶ στὴν Λιβύη τὸ ἀπεμπλουτισμένον οὐράνιον δὲν ἦταν ὅπλον μαζικῆς δολοφονίας ἀμάχων, διότι ἐχρησιμοποιήθῃ ἐκ τῶν «πεπολιτισμένων συμμάχων μας».
Στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Συρία ἡ χρῆσις βομβῶν λευκοῦ φωσφόρου δὲν εἶναι κάτι σοβαρό, ἐφ΄ ὅσον ἡ «πεπολιτισμένη Δῦσις» εἶναι αὐτὴ ποὺ τὶς κατευθύνει, ἀλλὰ ὁ Ἄσσαντ, ἀκριβῶς γιὰ αὐτό, εἶναι …ἐγκληματίας!!!
Ἡ Βόρειος Κορέα καὶ τὸ Ἰρὰν ἔχουν …κακὰ πυρηνικά, ἀλλὰ ἡ «πεπολιτισμένη Δῦσις καὶ σύμμαχός μας» ἔχει ἀπὸ τὰ καλά.
Τὰ βιολογικὰ ὅπλα τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Κίνας συνιστοῦν ἀπειλὴ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ τὰ βιολογικὰ ὅπλα τῶν «ἀγαπημένων μας συμμάχων» συνιστοῦν εὐτύχημα.
Τὸ «σύμμαχον καὶ φίλιον» Ἰσραὴλ ἔχει διαπράξῃ ἀμέτρητες καὶ ὑπὲρ ἄνω σχολίων γενοκτονικὲς ἐκκαθαρίσεις, με ὅλα τὰ ὅπλα, κατὰ τῶν ἀμάχων Παλαιστινίων. Οἱ Παλαιστίνιοι ὅμως εἶναι …τρομοκράτες, ὅταν (κι ἐάν) κρατοῦν …τραπεζομάχαιρον!!!

Σήμερα, ὅπως καταλάβατε, τὸ θέμα μας εἶναι ἐν τελῶς …συνωμοσιολογικὸ καὶ μυθηστορηματικὸ καὶ …ἐπιστημονικῆς φαντασίας.
Καλοῦ κακοῦ ὅμως ἂς ἀναλογισθοῦμε τὸ βάθος τῆς ἀλητείας, ἔνθεν κακεῖθεν, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς διαχωρίζονται τὰ παραμυθολογικὰ ἀπὸ τὰ πραγματικά.


Φιλονόη

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...