Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Στην Κωνσταντινούπολη συναντούμε τον «Σαμψών τον ξενοδόχο», που ήταν ιατρός και ζούσε σε ένα φτωχικό σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν ιατρείο και κατάλυμα για τους φτωχούς. 


Σε αυτόν απευθύνθηκε κάποτε για να θεραπευθεί ο Αυτοκράτορας

Ιουστινιανός, ο οποίος μετά τη θεραπεία του ικανοποίησε την

επιθυμία του Σαμψών να κτίσει μεγαλοπρεπές νοσοκομείο σε

κεντρικό σημείο της Κωνσταντινουπόλεως κοντά στην Αγία Σοφία. Σε αυτό το

οποίο ανεδείχθη «περίδοξον ιατρείον»,

πήγαιναν ασθενείς για θεραπεία εκ «πολυειδών» νοσημάτων, ιδίως για οφθαλμικές παθήσεις.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...