Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Ενδιαφέρουσα ομιλία: ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ
δικηγόρος κα Μακρίνα Ῥάγκα μὲ θέμα: «Ἐξαρτήσεις, συναρτήσεις καὶ ἀπεξάρτηση».
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ὁμιλία καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα γιατὶ στὴν
ἐποχή μας ποὺ πάρα πολλοὶ νέοι καὶ ὄχι μόνον ὑποφέρουν ἀπὸ παντὸς εἴδους ἐξαρτήσεις καὶ ἰδιαίτερα τῶν βλαβερῶν οὐσιῶν,
κάθε διαφωτιστικὴ ὁμιλία καὶ κάθε ἔμπρακτη προσπάθεια εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴ συμβολὴ στὴ συνάρτηση προσώπων καὶ ὁμάδων
πρὸς ἐπίτευξη ἀποτελεσματικῆς ἀπεξαρτήσεως ἀπὸ κάθε ἐξάρτηση.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς περιμένομε.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...