Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Μάθετε κινέζικα εύκολα!

Person


Mouth


Fire


Tree


Sun


Roof


Mountain


Woman


Moon


Water


Argument
The compound for Argument (奻) is comprised of two building blocks for Woman (女). Unfortunately, in the past, Chinese culture did not hold woman in very high regard – you will see this in some of the compounds that use the building block for Woman (女).
In this case, two women are unable to be in the same room without starting an argument.


Everyone
The Phrase for Everybody is a combination of Person (人) + Person (人) = Everyone.


Population
The Phrase for Population(人口) is comprised of Person (人) + Mouth (口) = Population. When we start counting how many mouths need to be fed, we are talking about population.

Volcano
The Phrase for Volcano is comprised of fire (火) + mountain (山) = fire mountain = volcano (火山).


πηγή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...