Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Γιατί ο αντίχριστος διάλεξε σαν σύμβολό του τον αριθμό 666;


Οι Εβραίοι, στον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν υποτάξει διάφορους λαούς και τους είχαν επιβάλει φορολογία σαν δείγμα της υποτέλειάς τους. Η φορολογία αυτή που κάθε χρόνο μαζευόταν στο ταμείο του Σολομώντος ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Γι’ αυτούς λοιπόν ο αριθμός αυτός είναι συμβολικός και συνδέεται με το ένδοξο πατριωτικό παρελθόν τους...

Οι Εβραίοι διαστρεβλώνοντας τις προφητείες, περιμένουν τον Μεσσία (Χριστό) σαν ένα κοσμικό εξουσιαστή που θα υπέτασσε όλα τα έθνη κάτω από την κυριαρχία τους. Δεν θέλησαν να κατανοήσουν το πνευματικό μήνυμα, την πνευματική βασιλεία του Χριστού μας, και τον αρνήθηκαν. Τον αντίχριστο λοιπόν οι Εβραίοι θα τον δεχθούν σαν τον Μεσσία τους. Αυτός θα επιβάλλει μία παγκόσμια δικτατορία και θα υποτάξει όλα τα έθνη στην κυριαρχία των Εβραίων, και θα χρησιμοποιεί σαν σύμβολό του το 666, την φορολογία σε χρυσό που πλήρωναν παλιά τα έθνη σ’ αυτούς…
Έτσι λοιπόν οι Εβραίοι ενώ δεν δέχθηκαν την αλήθεια του Χριστού, θα δεχθούν το ψέμα του αντιχρίστου. Γι’ αυτό τον λόγο θα μείνουν χωρίς δικαιολογία απέναντι στον Θεό. Ο αντίχριστος θα είναι Εβραίος στην καταγωγή από την φυλή του Δαν.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...