Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Δὲν ἐδημιουργήθησαν ὅλα ἐτοῦτα γιὰ τὴν «ἐπικοινωνία» σου, οὔτε γιὰ τὴν ψυχαγωγία σου… ἀλλὰ γιὰ νὰ Συλλέγουν Δεδομένα χρήσιμα γιὰ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες

Ἡ τεραστίας ἐκτάσεως κι ἐντάσεως λογοκρισία (στὰ κεντρικῶς ἐλεγχόμενα καὶ ὀνομαζόμενα «κοινωνικὰ δίκτυα», ὅπως καὶ στοὺς γνωστοὺς δυτικοὺς κυρίως παρόχους ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ «εἰδήσεων»…) εἶναι προσβολὴ πρὸς τὴν ἀνθρώπινο νοημοσύνη!
 
Ἕνα ἀπὸ τὰ Ὑπέρτατα Ἄϋλα καὶ μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτὰ (γνωρίζω πολὺ καλὰ τί γράφω) Ἀγαθὰ τοῦ Ἀνθρώπου ἔως τώρα, οὐσιαστικὰ συνώνυμό της ἰδίας της ὁποίας, ἐπίσης μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτῆς Ἐλευθερίας, πάει σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ ἀπολύτως Σταθερὰ καὶ Προσχεδιασμένα πρὸς τὴν πλήρη κατάργησή του… ἐνῶ τὸ ἴδιο Σταθερὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιασμούς…

…ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἀνθρώπων Χωρὶς κἂν νὰ Γνωρίζῃ τὴν Συνολικὴ Εἰκόνα, ἀφοῦ ἔχει Ἐκπαιδευθῆ στὸ νὰ ἀδυνατῇ νὰ τὴν διακρίνῃ…
…ἐνᾦ καταλήγει μόνον στὸ νὰ συμφωνῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνθουσιάζεται, ἀκολουθῶντας ὅλα τὰ ἐνδιάμεσα βήματα…
Ἐγκαταλείψατε λοιπὸν τὸ «Facebook» καὶ ὅλα τὰ λεγόμενα «κοινωνικὰ δίκτυα»…

Ὅπως καὶ τὸ διαδίκτυο, αὐτὸ καθ’ αὐτό, διότι δὲν ἐδημιουργήθησαν ὅλα ἐτοῦτα γιὰ τὴν «ἐπικοινωνία» (λέμε τώρα «ἐπικοινωνία»..) σου, οὔτε γιὰ τὴν ψυχαγωγία σου… ἀλλὰ γιὰ νὰ Συλλέγουν Δεδομένα χρήσιμα γιὰ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες καὶ τὰ ἐδημιούργησαν…
…καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν Ἐπιμόρφωσή μας στὰ τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ σὲ Κυβερνοῦν καὶ θὰ Παρακολουθοῦν τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες «24/7» οἱ Ψυχοπαθεῖς Αἱμοσταγεῖς Ἐπικυρίαρχοί της «Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως», ποὺ στέκονται πίσω ἀπὸ τὶς μαριονέτες, τὶς ὁποῖες ἀποκαλεῖς «κυβέρνηση», «ἐπιστήμη» καὶ «θρησκεία»…
Οἱ «φίλοι» στὰ «κοινωνικὰ δίκτυα» δὲν εἶναι φίλοι σου!… Φίλοι εἶναι μόνον οἱ Ἄνθρωποι ποὺ Συναντᾶς προσωπικά!!!

Πᾶψε νὰ δημοσιεύῃς φωτογραφίες σου καὶ νὰ δίδῃς, αὐτοβούλως καὶ οἰκειοθελῶς, ἀναφορὰ γιὰ τὸ ποῦ πηγαίνεις, γιὰ τὸ τὶ κάνεις καὶ γιὰ τὸ μὲ ποίους εἶσαι. Πᾶρε «ἠλίθιο» κινητό, σβῆσε τὰ ἀσύρματα «Wi Fi» καὶ κρύψε τὶς κάμερες τῶν κινητῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης συσκευῆς.

Ἡ τεραστίας ἐκτάσεως κι ἐντάσεως λογοκρισία (στὰ κεντρικῶς ἐλεγχόμενα καὶ ὀνομαζόμενα «κοινωνικὰ δίκτυα», ὅπως καὶ στοὺς γνωστοὺς δυτικοὺς κυρίως παρόχους ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ «εἰδήσεων»…) εἶναι προσβολὴ πρὸς τὴν ἀνθρώπινο νοημοσύνη!!! Ὑπάρχουν ἐναλλακτικὲς ποὺ δὲν «ἐλέγχονται κεντρικῶς», ἐὰν ὁπωσδήποτε χρειάζεσαι διαδίκτυο. Ἀναζήτησέ τες.
(Δές, γιὰ παραδειγμα, τὸ pocketnet.app/ καὶ ἀντὶ τοῦ «GOOGLE» προτίμησε τὸ duckduckgo.com)
– Ἡ παροῦσα εἶναι μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες δημοσιεύσεις πρὶν τὴν τελικὴ Ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα.

Μορφεὺς Πλάτων.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...