Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

Ζήτησα από το Θεό…

Να μου δώσει δύναμη…
Κι Αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να τις ξεπεράσω.
Του ζήτησα σοφία…

Κι Αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω.
Του ζήτησα οικονομική άνεση…
Κι Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να εργάζομαι.
Του ζήτησα θάρρος…
Κι Αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ.
Του ζήτησα αγάπη…
Κι Αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ.
Του ζήτησα χάρες…
Κι Αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ.
Απ’ ότι ζήτησα δεν πήρα τίποτα – τίποτε απ’ αυτά που ήθελα.
Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν.
Η προσευχή μου εισακούστηκε !!!
Θεέ μου σ΄ Ευχαριστώ !..

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...