Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Η ΑΙΤΙΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Πρώτη αιτία της αρνήσεως του Πέτρου ή υπερηφάνεια. Είχε μεγάλη εκτίμηση για τον εαυτό του, και καταφρόνησε τους άλλους Αποστόλους (αν όλοι σέ αρνηθούν...). Είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Αντιμίλησε στον Κύριο, και εξάρτησε το πάν από τον εαυτό του.

Ό Πέτρος αρνήθηκε, γιατί δεν προσευχήθηκε, δεν δυνάμωσε την αδυναμία του με την προσευχή και δεν ενώθηκε με την προσευχή, ούτε ενώθηκε με αυτή με τον παντοδύναμο Κύριο.

Αιτία της πτώσεως του Πέτρου ήταν και ή έλλειψη της προσευχής, ήταν ή αμέλεια και ή υπερηφάνεια. Εκείνος πού νομίζει ότι δεν κινδυνεύει από τίποτε, δεν ζητάει με την προσευχή την βοήθεια του Θεού.

Όποιος δεν προσεύχεται συνέχεια, πέφτει σέ πειρασμούς.

Από την πτώση του Πέτρου μαθαίνουμε δύο πράγματα:
Δεν αρκεί μόνον ή προαίρεση του ανθρώπου, για να τον διαφυλάξει, χωρίς την βοήθεια του Θεού, ούτε ή βοήθεια του Θεού, χωρίς τη δική μας προαίρεση μπορεί να μας σώσει.

Όπου συνέβη πτώση, εκεί προηγήθηκε ή υπερηφάνεια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥΜΟΝΑΧΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/02/blog-post_5113.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...