Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

Οἱ ἄπιστοι εἶναι οἱ πιὸ εὔπιστοι


Ὅλοι οἱ ἅγιοι δὲν ἔλαβαν τὴν ἴδια Χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ὅλοι γέμισαν τὸ δοχεῖο ποὺ προσέφεραν στὸν Θεό. (Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)

Οἱ ἄπιστοι εἶναι οἱ πιὸ εὔπιστοι...... (Μπ. Πασκάλ)

Ἡ ἀρετὴ περισσότερους ἐχθροὺς ἔχει ποὺ τὴν καταδιώκουν, παρὰ φίλους ποὺ τὴν ἀγαποῦν...

Ποτὲ μὴν ὑπόσχεσαι ἀσυλλόγιστα. Ὁ ὑπερήφανος ὑπόσχεται ἀβασάνιστα, ἀπὸ ἐγωισμό. Ὁ ταπεινὸς λέει θὰ προσπαθήσω. ( Στάρετς Σαμψών Σίβερς )

Θυμήσου ὅτι τὰ παιδιά, οἱ γάμοι καὶ τὰ λουλούδια ἀντανακλοῦν τὸ εἶδος τῆς φροντίδας ποὺ παίρνουν. (H. Jackson Brown, Jr.)

Οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι ἔχουν θέληση· οἱ μικροὶ πόθους.

Ὅ,τι δὲν εἶναι ἀγκαλιά, δὲν εἶναι Ἐκκλησία...

Δὲν εἶναι ὁ ἡρωισμός, ἀλλὰ ἡ ταπείνωση ποὺ δίνει τὴν ἀληθινὴ δύναμη καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὸ φόβο. (Τατιάνα Γκορίτσεβα)

Ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ βαθιὰ καὶ μόνο ὁ Θεὸς τὴ γνωρίζει. (Άγιος Πορφύριος)

Τὰ κράτη τότε καταστρέφονται, ὅταν δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς σπουδαίους ἀπὸ τοὺς ἀσήμαντους.(Ἀντισθένης)

Διδάσκω τοὺς μοναχοὺς νὰ μὴν ὁμιλοῦν γιὰ τὶς ἀδικίες ποὺ ὑφίστανται, ἀλλὰ νὰ σιωποῦν. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ζοῦμε ὡς ἐσταυρωμένοι. Αὐτὸ συνιστᾶ ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα. (Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)

Ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται πολὺ καιρὸ καὶ δὲν βλέπει πνευματικὴ πρόοδο ἔχει ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμό. Πνευματικὴ πρόοδος ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει πολὺ ταπείνωση. (Άγιος Παΐσιος )

Ἀληθινοὶ θεολόγοι στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μισοῦν τὸν ἑαυτὸ τους (τὰ πάθη τους). Ἂν δὲν μισήσει κανεὶς τὸν ἑαυτὸ του ἕως θανάτου, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκαλος τοῦ λαοῦ. (Άγιος Σωφῤόνιος τοῦ Ἔσσεξ)

Γιὰ τὸν Κληρικὸ δύο εἶναι, ἰδιαιτέρως, μεγάλα πάθη: ἡ φιληδονία καὶ ἡ μνησικακία. Εἶναι δύσκολη ἡ σωτηρία γιὰ τοὺς Κληρικοὺς. Πολὺ δυσκολότερη γιὰ τοὺς Ἐπισκόπους. (Άγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)

Πολλοὶ ἀγαποῦν νὰ διαβάζουν σοβαρὰ βιβλία, καὶ αὐτό εἶναι καλό, ἀλλ᾿ ἀνωτέρη ἀπ' ὅλα εἶναι ἡ προσευχή. (Ἅγιος Σιλουανός)

Ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ζωή μας. ( Ἅγιος Σιλουανός )

Βάλε ἀρχὴ νὰ κάνεις ὅ,τι εἶναι ἄριστο. Κανένας δὲ θὰ ὁλοκληρώσει τὴν πορεία πρὸς τὸν οὐρανό, ἐκτὸς ἀπὸ κεῖνον ποὺ ξεκινάει τὴν ἡμέρα του καλά. (Στάρετς Ἀντώνιος τῆς Ὄπτινα).
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...