Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Γέρων Παϊσιος γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο

Γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶχε πεῖ: Οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ μὴν φοβοῦνται, ἐπειδὴ κάποια μέρα θὰ ἐλευθερωθοῦνε ἀπὸ κάποια παλικάρια. Οἱ ἐλευθερωτὲς δὲν θὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ πολιτικὲς καὶ θὰ μποῦν μέσα γιὰ νὰ βοηθήσουν. Οἱ πολιτικοὶ ἀπὸ τὴ μία θὰ χαροῦν κι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως εἶναι δεσμευμένοι καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν. Οἱ ἄλλες χῶρες θὰ τὸ δεχτοῦν καὶ θὰ ποῦν ὅτι ἀφοῦ ἔγινε, τώρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἐπειδὴ λειτουργοῦν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Ὁ πόνος γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μεγάλος, ἐπειδὴ ἤμασταν μία οἰκογένεια καὶ μᾶς χώρισαν. Εἶναι σὰν νὰ λὲς κάποια ἀπὸ τὰ παιδιά σου νὰ χωριστοῦν ἀπὸ τὰ ἄλλα.
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...