Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ

Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι καί Ἀρχαί, Δυνάμεις καί Θρόνοι, Κυριότητες, Σεραφείμ, σεπταί Ἐξουσίαι καί Χερουβείμ οἱ θεῖοι, ὑπέρ ἠμῶν τόν Κτίστην καθικετεύσατε.

Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, Λειτουργοί θείας δόξης, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί καί Ἀρχηγοί Ἀσωμάτων, τό συμφέρον ἠμίν πρεσβεύσατε, καί τό μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι. 

Παρακλητικός κανών στους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβρηίλ
Ψάλλει ο π. Μιχαήλ Πετρόπουλος και ο πρωτοψάλτης κ. Ευάγγελος Σολδάτος.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...