Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ζήσε σαν να μην ήσουν του κόσμου τούτου και θά βρεις την ειρήνη

Ζήσε σαν να μην ήσουν του κόσμου τούτου και θά βρεις την ειρήνη»: είναι τα λόγια του Άγιου Αντωνίου προς τούς μαθητές του.
Ένα μάθημα συνταρακτικό, άλλα πόσο αληθινό! Προξενούμε στους εαυτούς μας μεγάλες δυστυχίες και ταραχή, όταν επιθυμούμε να ταυτιζόμαστε με αυτόν τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο.
Όσο περισσότερο αποσύρεται απ' τον κόσμο ένας άνθρωπος, τόσο συχνότερα αναλογίζεται πόσο ό κόσμος υπάρχει χωρίς αυτόν και όσο βαθύτερα εντρυφά στη μηδαμινότητά του, τόσο εγγύτερα θά σταθεί ενώπιον τού Θεού και τόσο βαθύτερη ή πνευματική ειρήνη πού θά λάβει. Καθ’ έκάστην ημέραν άποθνήσκω λέει ό άγιος Παύλος (Ά Κορινθ. 15,31). Με άλλα λόγια: το αισθάνομαι κάθε ημέρα ότι δεν είμαι του κόσμου τούτου. Γι’ αυτό αισθανόταν ότι ζούσε καθημερινά εν πνεύματι, ώς ούρανοπολίτης. Όταν ό βασανιστής Φαυστίνος ρώτησε τον άγιο Θεόδουλο «Δεν είναι καλύτερη ή ζωή από ένα βίαιο θάνατο;», ό άγιος Θεόδουλος απάντησε: «Πράγματι, σκέπτομαι ότι ή ζωή είναι καλύτερη άπ' τον θάνατο. Γι’ αυτό αποφάσισα να απαρνηθώ τον θνητό και φθαρτό αυτό γήινο βίο, ώστε να γίνω μέτοχος της αιωνίου ζωής!».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...