Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΚΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΦIΓΓΕΙ ΤΗ ΓΗ

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ

Τὸ θηρίον μὲ τοὺς ὀπαδούς του θὰ πολεμήση «τοὺς τηροῦνται τἀς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχοντες τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ». Ἀλλʼ οἱ πιστοὶ ὅσον ὀλίγοι καὶ ἐὰν εἶνε θὰ νικήσουν τὸ θηρίον.

περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...