Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Ὠμὴ παρέμβαση τοῦ State Department κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Τὸ State Department βάζει στὸ στόχαστρό του τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἐγκαλεῖ τὴν κυβέρνηση γιατί τῆς παρέχει προνόμια σὲ βάρος, ἄκουσον ἄκουσον ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων. Ποιῶν δηλαδή; Τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴν Δυτικὴ Θράκη, ποὺ ἡ Ἄγκυρα θέλει νὰ τὴν μετατρέψει σὲ «τουρκικὴ» μὲ τὴν βοήθεια βέβαια τῆς κυβέρνησης ποὺ ὀλιγωρεῖ καὶ ἐγκληματεῖ σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα ἀφήνοντας τὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς νὰ λύνει καὶ νὰ δένει.
Στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του γιὰ τὶς «Θρησκευτικὲς Ἐλευθερίες» τό State Department παρεμβαίνει ὠμὰ εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑποστηρίζει πώς, «ἡ κυβέρνηση χορήγησε προνόμια καὶ νομικὰ προνόμια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -ὅ,τι δὲν παρέχει σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες- ὅπως ἡ προνομιακὴ φορολογία καὶ ἡ θεσμοθετημένη σύνδεση μὲ τὸ κράτος».
Προσθέτει ὅτι, «γενικὰ ἡ κυβέρνηση σέβεται τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐπέβαλε περιορισμοὺς ποὺ ἐπηρεάζουν μέλη μὴ ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων».
Καὶ βέβαια δὲν ἀφήνει ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα ποιὲς θρησκευτικὲς ὁμάδες ἐννοεῖ. «Τὸν Ἰανουάριο, ἡ κυβέρνηση τροποποίησε τὸ νόμο γιὰ νὰ προσληφθοῦν 240 θρησκευτικοὶ ἰσλαμιστὲς ἐκπαιδευτικοὶ γιὰ νὰ διδάξουν τὸ Κοράνι στὰ ἑλληνικὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Θράκης, ὡς ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη διδασκαλία».
«Τὸν Αὔγουστο, ἡ κυβέρνηση ψήφισε ἕνα νόμο ποὺ προβλέπει ἐξαιρέσεις γιὰ τὰ παράνομα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων τῶν οἴκων προσευχῆς καὶ λατρείας στὴ Θράκη, ποὺ στεροῦνται τίτλους ἰδιοκτησίας καὶ δὲν εἶναι σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμούς, ἐπιτρέποντας ἔτσι τὴν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν γιὰ τὴν ἀνακαίνιση καὶ τὴν ἀνοικοδόμηση, ἐνῶ συνεχίστηκε ὁ σχεδιασμὸς γιὰ τὸ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα».
Τό State Department δηλαδή τάσσεται κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τὸν ὀρθοδόξων στὴν Ἑλλάδα ποὺ εἶναι τὸ 98-99% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ὑποστηρίζει τοὺς ἰσλαμιστὲς στὴ Δυτικὴ Θράκη καὶ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ ἔρχονται «καραβιὲς» μέσω τῆς Τουρκίας. Αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν καὶ οἱ κ.κ. Μπουτάρης καὶ Καμίνης σὲ Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα.
«Ὑπῆρξαν ἀναφορὲς γιὰ κοινωνικὲς καταχρήσεις ἢ διακρίσεις μὲ βάση τὸ θρήσκευμα καὶ τὶς πεποιθήσεις», ἐπισημαίνει στὴν ἔκθεσή του τὸ State Department σημειώνοντας ὅτι «ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀσκεῖ σημαντικὴ κοινωνική, πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπιρροή, ποὺ συχνὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ὑποτίμηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν».
Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως γιὰ τὶς ΗΠΑ εἶναι πῶς «ὁρισμένοι μὴ Ὀρθόδοξοι πολίτες ἐξέφρασαν παράπονα ὅτι ἀντιμετωπίζονται μὲ καχυποψία ἢ πὼς δὲν ἦταν γνήσιοι Ἕλληνες ὅταν ἀποκάλυψαν τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις σὲ ἄλλους Ἕλληνες πολίτες» καὶ «μέλη μὴ ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων ἀνέφεραν περιστατικὰ κοινωνικῶν διακρίσεων».
Ἐπίσης, ὑποστηρίζεται στὴν ἔκθεση ὅτι «ὑπῆρξαν ἀναφορὲς γιὰ παρενόχληση καὶ γιὰ ὅλο πιὸ βίαιες σωματικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀτόμων ποὺ ἐκλαμβάνονταν ὡς μετανάστες καὶ πρόσφυγες, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἦταν μουσουλμάνοι».
Δὲν ὑποδεχθήκαμε μετὰ βαΐων καὶ κλάδων τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ μπαίνουν παράνομα, σκοτώνουν, βιάζουν καὶ κλέβουν τοὺς Ἕλληνες στὴν ἴδια τους τὴ χώρα. Αὐτὸ θέλουν οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλά, δυστυχῶς, αὐτὸ προωθοῦν καὶ πολλοὶ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδας, ὑποσχόμενοι τζαμιὰ καὶ ἀσυλία στοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ σφάζουν σὲ Συρία, Ἰρὰκ καὶ Οὐκρανία χριστιανοὺς ὀρθόδοξους. 
Στὴν ἔκθεση γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὴ Χρυσὴ Αὐγή, τὰ στελέχη τῆς ὁποίας ἐμφανίζονται ὡς ἀντισημιτιστὲς καὶ ρατσιστές.
«Ἡ κυβέρνηση καταδίκασε τὶς πράξεις βίας ἐναντίον τῶν μεταναστῶν μὲ μία σειρὰ ἀπὸ ἐνέργειες καὶ μέτρα κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι εἶναι ἐγκληματικὴ ὀργάνωση», ἀναφέρεται καὶ γίνεται ἐπισήμανση στὴν ἄρση τῆς ἀσυλίας βουλευτῶν τῆς Χ.Α. ποῦ ὁδήγησε στὴ φυλάκισή τους, ὅπως ἐπίσης καὶ στὴν ἀναστολὴ τῆς κρατικῆς χρηματοδότησης γιὰ τὸ κόμμα.
Πρόκειται γιὰ μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τοῦ ποιὸς ὑπαγόρευσε στὴν κυβέρνηση τὶς ποινικὲς διώξεις καὶ τὴ φυλάκιση τῶν μελῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἑνὸς κοινοβουλευτικοῦ κόμματος τὸ ὁποῖο ψηφίζεται ἀπὸ τὸ 10% τῶν Ἑλλήνων.  
Καταλήγει ἡ ἔκθεση τοῦ State Department πῶς «ἐπειδὴ ἡ θρησκεία καὶ ἡ ἐθνικότητα συχνὰ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες, ἦταν δύσκολο νὰ ταξινομηθοῦν πολλὰ περιστατικὰ ὡς εἰδικὰ ἐθνοτικῆς ἢ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας».
Ἡ ἔκθεση αὐτὴ εἶναι ἐνδεικτικὴ γιὰ τὸ τί ἐπιδιώκουν οἱ ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα. Μετὰ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὴν ἰδιοκατοίκηση, ποὺ στὴ χώρα μας κατέχει ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ποσοστά, ἑπόμενος στόχος εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ ὁποία ἐπίσης δεσπόζει στὴν Ἑλλάδα.


πηγή / http://trelogiannis.blogspot.gr/2014/07/state-department.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...