Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι έπειτα υπέρ Πατρίδος

Είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι έπειτα υπέρ Πατρίδος

Ελευθερία ή θάνατος!
 
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομενΤα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...