Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Η σημερινή κρίση και οι επίκαιρες προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού


Στην ιστορία του έθνους μας, αδελφοί, έχουν καταγραφεί τόσον λαμπρές και ένδοξες περίοδοι όσον και λυπηρές και τραγικές τοιαύτες.


Ενθυμούμενοι φιλοσοφούντες την ιστορία μας οφείλουμε, ως χριστιανοί, να εξετάζουμε τα γεγονότα όχι επιπολαίως, επιφανειακώς, δηλαδή εκ της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής μόνον σκοπιάς, αλλά εμβαθύνοντες και αναλύοντες αυτά με πνευματικόν όμμα, φωτιζόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων.

Διατί εφθάσαμε στον κατήφορον αυτόν; Μήπως εγκαταλείψαμε, ίσως ανεπιστρεπτί, την πατρώα ευσέβεια, την Αμώμητο Πίστη μας; Ρητορικό το ερώτημα. Η αποστασία είναι εμφανής. Μήπως ο Πολυεύσπλαγχνος και Μακρόθυμος Θεός μας, μας εγκαταλείπει παιδαγωγικώς, ώστε να βασανισθούμε λίγο εδώ, στον μάταιο τούτο κόσμο, και αφού φιλοσοφήσουμε την τραγική μας πτώσι, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην Πατρική αγκάλη;

Ορμώμενοι από το τραγικόν της τελευταίας περιόδου, λόγω της οικονομικής – κατ’ ακρίβειαν, πνευματικής – κρίσεως, θεωρήσαμε καλό να θυμηθούμε για ακόμη μία φορά τις προφητείες του ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού (από το σχετικό βιβλίο του Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου):

Μερικές από τις προφητίες:

– 44. Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα (σημ. Συλλόγου: ηλεκτρονικοί υπολογιστές;)

– 45. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους.

– 57. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων.

-58. Στην Πόλι θα χυθή αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη (=πλεύση).

– 59. Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον γενικό πόλεμο. Θα τρώγη με ασημένιο κουτάλι.

– 63. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κοκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθή, το άλλο τρίτο θα βαπτισθή και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά.

– 67. Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν.

– 68. Θα βάλουν φόρο στις κότες και τα παράθυρα.

– 71. Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι.

– 84. Θα έρθη καιρός, που θα φέρη γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του (σ. Σ.: δορυφόροι;)

– 90. Τον Πάπα να καταράσθε διότι αυτός θα είναι η αιτία.

-103. Θα είναι όγδοος αιώνας που θα γίνουν αυτά (σ.σ.: κατά τη θεώρησι του χρόνου υπό της Εκκλησίας μας, είμαστε τώρα στον όγδοο αιώνα).

-116. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία, που ο νους σας δεν φαντάζεται (σ. Σ.: τι διδάσκεται σήμερα στα σχολεία; πονηρά και βλάσφημα αναγνώσματα, αλλοιωμένη γλώσσα, αλλοιωμένα θρησκευτικά και ιστορία, θρησκείες και θεωρίες με αντιχριστιανικές, κοσμικές, ακόμη και αποκρυφιστικές, κάποιες φορές, ρίζες και προεκτάσεις – ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες, οικονομικοπολιτικές θεωρίες, θρησκευτικές δοξασίες και πρακτικές -, νεοεποχίτικα μηνύματα, θεωρία εξελίξεως, θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως.
Βεβαίως, μέγα πρόβλημα είναι και το ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγηταί είναι ως επί το πλείστον άπιστοι και εκκοσμικευμένοι ή και στρατευμένοι υπέρ κάποιων εκ των ως άνω αντιχριστιανικών θεωριών, οπότε η διδασκαλία αποβαίνει, το δίχως άλλο, επιζήμιος για τα χριστιανόπουλα. Ο Άγιος Κοσμάς λέγει: «Από το σχολείο μανθάνομεν, το κατά δύναμιν, τι είναι Θεός, τί είναι ή Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, τι είναι αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασις, τί είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισμα, τι είναι το άγιον Εύχέλαιον, ο τίμιος γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείον τα μανθάνομεν». Αυτά μαθαίνουμε τώρα στα σχολεία, αδελφοί; Κανείς δεν μπορούσε να φαντασθεί από την παλαιά εν ζωή γενεά ότι θα καταντήσει έτσι η ελληνική παιδεία. Τι θα κάνουμε, επιτέλους, που αφήνουμε τα παιδιά μας να θανατώνονται πνευματικώς στα σημερινά νεοεποχίτικα σχολεία;

– 117. θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχη γρηγορώτερα από τον λαγό (σ. Σ.: αυτοκίνητα;).

-119. θα έρθη καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν να’ ναι σε πλαγινά δωμάτια, π.χ. από την Πόλι στη Ρωσία (σ.σ.: τηλέφωνο, διαδίκτυο;)

– 120. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο (σ. σ.: αεροπλάνα;). Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν «ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί».

Από τον Ορθόδοξο Σύλλογο «Ο Άγιος Γεδεών» Τυρνάβου

ΠΗΓΗ
https://simeiakairwn.wordpress.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...