Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Τα ράσα κύριε;


 Ἀπονομὴ πτυχίων διαθρησκειακοῦ προγράμματος ἀπὸ Μητροπολίτην της Ορθοδοξίας!!! 
 
σ.σ. ΑΠΩΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και τα παπαγαλάκια τους (βλέπε Ναυπάκτου) μας ζαλίζουν τον… ερωτόκριτο για Νέες, Δεύτερες και Τρίτες Ρώμες

ΝΑ ΠΟΥ, ὁ «ἅγιος» Γαλλίας Μητρ. Ἐμμανουήλ, μὲ περιβολὴ προτεστάντη πάστορα, ἀπένειμε σὲ σπουδαστὲς πτυχίο ἀποφοίτησης Διαθρησκειακοῦ Προγράμματος στὸ Παρίσι!

Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ παρευρέθη καὶ μίλησε στὴν τελετὴ ἀποφοιτήσεως τοῦ τρίτου κατὰ σειρὰ ἔτους λειτουργίας εἰδικοῦ Προγράμματος τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Παρισίων, ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν ἐπιμόρφωση θρησκευτικῶν λειτουργῶν στὸ Διαθρησκειακὸ Διάλογο.

Ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας εἶναι ἕνας ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Γαλλικοῦ Κράτους.

Φέτος, ἀποφοίτησαν ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα ἐπίσης ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Andriy Svynarov καὶ ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος καὶ ἁγιογράφος κ. Maciej Leszczynski.

Στὸ Πρόγραμμα αὐτὸ συμμετέχουν φοιτητὲς ἀπὸ τὴ Γαλλία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ὁλλανδία καὶ τὴν Ἰταλία» (Ἱστ. Κατάνυξη)!

Φρόντισε μάλιστα νὰ ἀνέβει στὸ διαδίκτυο καὶ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό, νὰ διαφημίσει τὸ «κατόρθωμά» του. Εἰκονίζεται πλέων σὲ πελάγη εὐτυχίας, νὰ χορηγεῖ τὰ «certificate», στοὺς ἀποφοίτους, νὰ ὁμιλεῖ ἀπὸ τοῦ βήματος καὶ νὰ χαριεντίζεται μὲ ἕνα «τσοῦρμο» αἱρετικῶν, ραββίνων, μουλάδων, ἰνδουιστῶν καὶ ἄλλων «λειτουργῶν» τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου!

Προσέξτε τὴν λεπτομέρεια: «Ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας εἶναι ἕνας ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ»! Ὁ «ἅγιος» Γαλλίας, ὄντας ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος, συνεργάζεται μὲ τὸ ἄθεο Γαλλικὸ Κράτος, γιὰ τὴν προώθηση τῆς δαιμονικῆς πανθρησκείας, ἀντὶ νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη! Ἰδοὺ ἡ ἔσχατη κατάντια τῶν κληρικῶν μας, στοὺς τραγικοὺς καὶ ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς μας!

Ορθόδοξος Τύπος

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...