Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Χρυσόστομε, ἀπὸ τὸν ὕπνο ξύπνα ! Σήκω ! Τὴ Βασιλεύουσα τραντάζει ἰαχή.Μιὰ ἑξηντάχρονη ζωὴ μεστὴ
ἀπὸ φιλάνθρωπη πνοὴ καὶ δράση
στοῦ σύμπαντος τὸν Κύριο ἀρεστὴ
π’ ἄνθρωπο φιλοτέχνησε καὶ πλάση.


Τὸν Θεῖο λόγο πάντα ὁμιλεῖ
ἔχοντας ἀπ’ τὸ λίκνο του θηλάσει
σμίλεψε στὰ γραπτά του ποὺ οἱ πιστοὶ
ὅλων τῶν χρόνων ἔχουν θαυμάσει.

ΕΠΩΔΟΣ
Χρυσόστομε, ἀπὸ τὸν ὕπνο ξύπνα ! Σήκω !
Τὴ Βασιλεύουσα τραντάζει ἰαχή.
Πίσω ὁ λαὸς σὲ κράζει στοῦ Χριστοῦ τὸν οἶκο,
τοῦ λόγου σου νὰ ξανακούσουν διδαχή. (δίς)

Δὲν ἔφθασε στὸ ὕψος του θνητὸς
κι ἡ γλώσσα του χρυσὴ ἄφθαστο κάλλος.
Τὶ κι ἄν μὲ ἐξορία ὁ μισθός ;
θὰ πράξει ὅσα κήρυττε μὲ θάρρος.

Ὦ Ἰωάννη ἡ καρδιὰ σκιρτᾶ
γιὰ τοὺς μεγάλους εἶν’ κοινὸς ὁ νόμος
θὰ πᾶν’ ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Γολγοθὰ
ποὺ λαμπυρίζει τοῦ Χριστοῦ ὁ θρόνος.

ΕΠΩΔΟΣ
Χρυσόστομε, ἀπὸ τὸν ὕπνο ξύπνα ! Σήκω !
Τὴ Βασιλεύουσα τραντάζει ἰαχή.
Πίσω ὁ λαὸς σὲ κράζει στοῦ Χριστοῦ τὸν οἶκο,
τοῦ λόγου σου νὰ ξανακούσουν διδαχή. (δίς)

(Στίχοι Κυπρίου Ἀρχιμ. Λεοντίου Χ΄΄Κώστα μὲ κάποιες παραλλαγές
Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...