Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Ποιος έφερε τους σκλάβους στην Αμερική;

σχόλιο
Ρ : Ο λαός με τη μεγαλύτερη σκληροκαρδία, που το έχει αποδείξει πολλές φορές...

Αξίζει να δείτε την ταινία "12 χρόνια Σκλάβος", για να καταλάβετε τι έζησαν οι μαύροι.

Οι δουλέμποροι έδιναν στα πλοία τους τα πιο γραφικά ονό­ματα. Παραθέτουμε στην συνέχεια ονόματα 15 πλοίων, που διε­νεργούσαν το εγκληματικό δουλεμπόριο των νέγρων:

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι τεκμηριωμένες στους 4 τόμους "Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America" από την Elizabeth Donnan. Μπορούν να βρεθούν στην National Library Washington,DC και στην Carnegie Institute of Technology Library Pittsburgh,PA.


Όνομα πλοίου             Ιδιοκτήτες                        Πραγματική Έθνικότης

«
Abigail» ............ Aaron Lopez, Moses Levy and Jacob Franks  Εβραίοι

«Crown
» ............. Isaac Levy and Natham Simpson                Εβραίοι

«Nassau
» ........... Moses Levy                                            Εβραίος

«Four Sisters
» ..... Moses Levy                                            Εβραίος

«Anne and Eliza
»   Justus Bosch and John Abrams                  Εβραίοι  

«Prudent Betty» ... Henry Cruger and Jacob Phoenix               Εβραίοι

«Hester» ............ Mordecai and David Gomez                       Εβραίοι

«Elizabeth
» ......... Mordecai and David Gomez                       Εβραίοι

«Antigua
» .......... Natham Marston and Abram Lyell               Εβραίοι
 

«Betsy» ............. Wm. De Woolf                                        Εβραίος

«Polly
» .............. James De Woolf                                      Εβραίος

«White Horse
» .... Jan de Sweevts                                       Εβραίος

«Expedition
» ...... John and Jacob Rosevelt                          Εβραίοι

«Charlotte
» ........ Moses and Sam Levy, Jacob Franks            Εβραίοι

«Caracoa
» .......... Moses and Sam Levy                               Εβραίοι
 

Πηγή: «Ποιος έφερε τους σκλάβους στην Αμερική», σελίς 17. 
Από εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη.
("Who Brought the Slaves to America?" by Walter White Jr., 1968)

iamthewitness
antipliroforisi
Επιμέλεια Έκτακτο Παράρτημα

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...