Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Για να μην μπορεί κανένας να σας κοροϊδέψει. Ακόμη πιστεύεις ότι θέλουν το καλό σου;


*Για να μην μπορεί κανένας να σας κοροϊδέψει*...!

27-04-2018 

ΦΕΚ για την υποχρεωτική αντικατάσταση των Ταυτοτήτων σε *ηλεκτρονική ταυτότητα με ΤΣΙΠ* *RFID*.

RFID = Radio Frequency Identification

Η τεχνολογία Radio Frequency Identification (RFID) είναι μία μέθοδος αυτόματου εντοπισμού και αναγνώρισης αντικειμένων, που βασίζεται στην αποθήκευση και στην ασύρματη ανάκτηση, από μακριά, δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται σε ειδικές μικροσκοπικές συσκευές που ονομάζονται ετικέτες RFID (RFID tags), η αναμεταδότες (transponders).

Ἀκόμη πιστεύεις ὅτι θέλουν τὸ καλό σου;

“Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς”.

( Ἰωάν. η΄, 32 ) 

✟ Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια ✟

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...