Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Ἀφοῦ μὲ δάση δὲν ἀποκτήσαμε ἑκουσίους καρποὺς μετανοίας, ἂς ἀποκτήσουμε ἀκουσίους «ἐν γῆ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ»...

Δημήτρης Ι. Παπαδημόπουλος

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...