Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Ο Βαρθολομαίος, προαναγγέλλει κοινό Πάσχα με τους αιρετικούς το 2025!


Εἰς κοινὸν οἰκουμενιστικὸν ἀνακοινωθὲν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 22ας Ἀπριλίου 2022, τὸ ὁποῖον συνυπογράφει ὁ Πατριάρχης Κων/λεως, τονίζεται ἡ προσπάθεια, ὥστε τὸ 2025 νὰ ὑπάρξη ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα τὴν αὐτὴν ἡμέραν!..


Παραθέτομεν εἰς μετάφρασιν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν τὸ κείμενον:

«Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς, Ἀνέστη!

Ὡς κεφαλὲς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Τουρκία, εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀπευθυνθοῦ¬με σὲ ὅλους τοὺς πιστούς, καθὼς γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δυστυχῶς, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ Πάσχα στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἑορταστεῖ τὴν ἴδια μέρα, ἀλλὰ φέτος μὲ διαφορὰ μίας ἑβδομάδας.

Προσευχόμαστε νὰ βροῦμε σύντομα τὴν ἀπαραίτητη λύση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ γιορτάσουν τὴν πιὸ σημαντικὴ γιορτὴ τῆς πίστης μας τὴν ἴδια ἡμερομηνία.

Μία καλὴ εὐκαιρία γιὰ μία τέτοια πρωτοβουλία μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι ἡ ἐπερχόμενη 1700ὴ ἐπέτειος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας τὸ 2025.

«Δεῦτε λάβετε φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!»..

https://www.ksipnistere.com/2022/10/o-2025.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...