Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Ενα αληθινό Ιερατείο Του Χριστού θα καλούσε τούς πιστούς σε Πραγματική Ανάσταση!

Ζούμε μια άκρως παράλογη κατάσταση, κατά την οποία τον Ιερατείο της Εκκλησίας που κηρύττει Ανάσταση Νεκρών, μέσω της πίστης στόν Ιησού Χριστό...
Απαγόρευσε στούς πιστούς να μεταβούν στούς Ιερούς ναούς να εορτάσουν την Ανάσταση διότι φοβούνται, αν αρρωστήσουν, και μήπως πεθάνουν...
Δηλαδή από ''τον φόβο του θανάτου'', αρνήθηκαν να εορτάσουμε τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου, την Ανάσταση των νεκρών που υποτείθεται κηρρύτουν...

«Ολιγόπιστοι εις τι εδίστασας;»
Ενα αληθινό Ιερατείο Του Χριστού θα καλούσε τούς πιστούς σε Πραγματική Ανάσταση!

Θα καλούσε λέγοντας: 
Ελάτε αδελφοί! Ελάτε μακάριοι οι ασθενήσαντες και θνήσκοντες για την Αγάπη Του Χριστού!
Eλάτε και μη φοβείσθε διότι δεν υπάρχει θάνατος! 
Ελάτε αδελφοί και γευτήτε Σώμα και Αίμα Χριστού, πηγή Αθανασίας! 
Ελάτε και ειδήτε! Οτι η έλευσις σας στήν γιορτή αυτή, δεν μπορεί να επιφέρει θάνατο!

Αλλά Ζωη Αιώνειο! 
Eλάτε να γίνετε Μάρτυρες! 
Ελάτε και καταπατήσετε τον θάνατο!

Το αίμα των Μαρτύρων είναι ο σπόρος της Εκκλησίας. 

"Γιά ἕναν ἀναστημένο πνευματικά δέν ὑπάρχει, καθόλου ἀγωνία, φόβος καί ἄγχος διότι καί τόν θάνατο τόν περιμένει μέ χαρά..!" ~Ὅσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης


Πού σου, θάνατε, το κέντρον;

Ανέστη Χριστός, και συ καταβέβλησαι!
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος!

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, 
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, 
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ
 ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε 
διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου
καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν 
τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Αυτά θα διαλαλούσε αγαπητοί μου ενα Ιερατείο που θα ζούσε την Ανάσταση Του Χριστού βιωματικώς, και εμπειρικώς, ενα Ιερατείο που θα ήταν Μάρτυρες της Αναστάσεως Του Χριστού απο Θέας.  Τής Ἀναστάσεως Τού Χριστοῦ θεασάμενοι!

Τα υπόλοιπα είναι στοχασμοί του νοός, πλάνες, εκτός Ορθόδοξης θεώρισης και Θεωρίας. 

Αδυνατώ να μην υπερασπιστώ Τον Χριστό.

Για όποιον δεν γνωρίζει τώρα τι σημαίνουν οι εκφράσεις  ''Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι'' και ''Μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού απο θέας'' παραθέτουμε ενα διαμάντι της Ορθόδοξης Θεολογίας:  Άγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου (Λόγος ΙΓ´). Πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς.
Καλή μετάνοια σε όλους μας. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας! Είθε αυτήν την Ανάσταση του Χριστού να ζήσουμε εντός των ψυχών μας. και τότε θα γνωρίσουμε πως: 

Δεν υπάρχει θάνατος διότι Ζει ο Χριστός.

Χριστός Ανέστη!

Συγγραφή κειμένου, Δημήτρης Ρόδης για Πνεύματος κοινωνία
https://pneumatoskoinwnia.blogspot.com/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...