Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ

-Η μασονία άρχισε να οργανόνεται μετά το σχίσμα
-Το τραπεζικό σύστημα στηρίζεται από αυτούς που είχαν εκπέσει
-Γιατί εξοντόθηκαν οι Ναίτες μέχρι τελευταίου;
-Η μασονία προέκυψε από τον Παπισμό

 π. Βασιλείου Βολουδάκη 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...