Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Απάντηση του π. Βασιλείου Βολουδάκη στην επίθεση που δέχτηκε από τον Ιερώνυμο της Λάρισας


π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης


Ἀθῆναι 27 Ἀπριλίου 2020

Σεβασμιώτατε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως πληροφορήθηκα ἀπό τό διαδίκτυο τήν χθεσινή Ὁμιλία σας ( 26 Ἀπριλίου 2020) σέ Ναό τοῦ ἑορτάζοντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ Λαρίσης, στήν ὁποία ἐκάματε εὐθεῖα ἀναφορά στό πρόσωπό μου (χωρίς νά ἀναφέρετε τό ὄνομά μου), μέ συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, πού μέ ἄφησαν ἐμβρόντητον!

Μέχρι πρότινος, Σεβασμιώτατε, ἐκδηλώνατε ἀμέριστη ἐκτίμηση στό πρόσωπό μου καί, ἐπειδή ἔχω χειροτονηθεῖ τό ἔτος πού ἐσεῖς γεννηθήκατε, αἰσθανόμουν καί τόν σεβασμό σας. Καί ἐκ μέρους μου ὑπῆρχε ἀνυπόκριτη καί ἀπροϋπόθετη ἐκτίμηση στήν δική σας προσωπικότητα.

Τί σᾶς ἔκαμε, λοιπόν, ξαφνικά νά ἐξαπολύσετε μύδρους ἐναντίον μου, υἱοθετῶντας συκοφαντίες, πού ἐπενόησε ἕνας Κύπριος δημοσιογράφος κατοικῶν στήν Ἀμερική καί ὡς «κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφάντης» μου καταδικάσθηκε σέ 12 μῆνες φυλάκιση καί ἐκρεμεῖ καί νέα δίκη του τόν Σεπτέμβριο;

Ξιφουλκήσατε ἐναντίον μου μέ βαρυτάτους χαρα-κτηρισμούς γιατί ἐτόλμησα νά ἐκφράσω τήν ἀγανάκτηση χιλιάδων πιστῶν ἀνθρώπων τήν Μ. Παρασκευή; Τοὐλάχιστον 1.000.000 μέ ἄκουσαν, καί χιλιάδες μοῦ ἔστειλαν τήν συμπαράστασή τους!

Ἀντί νά ἀξιοποιήσετε τίς 5 τεκμηριωμένες ὁμιλίες μου, πού εἰδικά ἐπιμελήθηκα γιά τήν πληροφόρηση τῆς Ἱεραρχίας μας, γιά νά μή πιστεύη τά Κρατικά φερέφωνα καί τίς ψεύτικες τηλεοπτικές εἰκόνες (ὁμιλίες πού προηγήθηκαν τῶν ὅσων εἶπα στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ κατά τό πρωί τῆς Μ. Παρασκευῆς), ἀντί νά προβληματισθῆτε ἀπό τά ντοκουμέντα (ἔγγραφα Κρατικά), πού ἀποδεικνύουν τήν πολιτική ἀπάτη μιᾶς γρίπης, πού μέσω αὐτῆς θέλουν παγκοσμίως οἱ πολιτικοί νά ἀλλάξουν τά Σύμπαντα, ξιφουλκήσατε ἐναντίον μου μέ τήν ποταπή συκοφαντία ὅτι «προεκλογικά εἶχα κάνει τόν Ναό μου πολιτικό μαγαζί συγκεκριμένου Κόμματος»;

Σέ ποιές πληροφορίες σας τό στηρίζετε αὐτό, ἄν ὄχι στόν καταδικασθέντα ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη συκοφάντη μου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ μόνη πηγή χαλκευμένων πληροφοριῶν γιά τό πρόσωπό μου;

Ποιό εἶναι τό συγκεκριμένο κόμμα, τό ὁποῖο ὑπεστήριξα χρησιμοποιῶντας τἄχα τόν Ναό μου ὡς προεκλογικό μαγαζί καί τό ὁποῖο, προεκλογικά ἐκ τῶν πραγμάτων ἦταν ἀδύνατον νά ὑποστηρίξω, ἀφοῦ δέν μετεῖχε στίς τελευταῖες ἐκλογές(!);

Μιλᾶτε γιά τήν Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τήν ὁποία δημιούργησαν πνευματικοί ἄνθρωποι μέ πολλές θυσίες, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό βιβλίο μου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ», τό ὁποῖο παρουσίασε ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός ὡς πνευματικό βιβλίο; Εἶναι ἁμάρτημα αὐτό, νά καθοδηγῆς χριστιανούς στήν Πολιτική, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος καθοδηγοῦσε μέχρι λεπτομερειῶν στήν πολιτική τό πνευματικό του παιδί, τό Βόριν τῆς Βουλγαρίας, τον μετέπειτα Μιχαήλ, γράφοντάς του ὁλόκληρο πολιτικό σύγγραμμα καί λέγοντάς του ὅτι θά ἤθελε νά ἦταν πιό κοντά γιά νά τόν παρακολουθεῖ λεπτομερῶς;

Αὐτά εἶναι τά ἀτοπήματά μου, ἀπό τά ὁποῖα μέ προστάτευσαν οἱ τότε ἀρχιερεῖς γιά νά διασώσουν τἄχα τήν εἰκόνα μου; Μέ προστάτευσαν ἀπό ποιό ἀτόπημα; Ἀπό τό ὅτι ἡ Παράταξη αὐτή, δέν εἶχε καμμιά ἐκ μέρους μου βοήθεια στήν ἐνορία μας (παρεκτός ἑνός πολύ παλαιοῦ δημοσιεύματος στό περιοδικό μας γιά νά ἀναδείξω τό κριτήριο, πού πρέπει νά ἔχη ὁ πιστός στήν ἐπιλογή τῶν ἀρχόντων), παρ’ ὅτι ἐπιτελεῖ ἔργο Θεοῦ, ὅπως μέ διαβεβαίωναν πολλοί ἀρχιερεῖς καί ἀνώτεροι στήν Ἱεραρχία, ἐνῶ ἄλλοι Κληρικοί, ὄντως εἶχαν κάνει ἐκλογικό κέντρο τῶν μεγάλων κομμάτων τήν ἐνορία τους; Ἐνῷ ἀπέφευγα καί τό ὄνομα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» νά ἀναφέρω, ἀκόμη καί ὅταν τελοῦσαν στό Ναό μας τό μνημόσυνο τοῦ Καποδίστρια καί ἔλεγα μόνο «περί τῶν κατά Θεόν πολιτευομένων», ὁ Διευθυντής Τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὑποψήφιος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ὁ Διευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποψήφιος τῆς Ν. Δημοκρατίας! Αὐτά τά ἐγνωρίζατε ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου, ἀλλά δέν ἦσαν ἀτοπήματα, παρ’ ὅτι πρόκειται γιά κόμματα, μέ ἐναλλασσόμενα μέλη, πού ἀποχριστιάνισαν τήν Ἑλλάδα!

Πέραν αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἐσεῖς εἴχατε ὅλα αὐτά τά ἐναντίον μου μυθεύματα ἀκούσει καί ἐνστερνισθεῖ, γιατί δέν μοῦ εἴχατε κάνει τήν παραμικρή νύξη, ἀπό συναδελφική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά τό τί κυκλοφορεῖ περί τοῦ προσώπου μου στό ἐκκλησιαστικό παρασκήνιο, γιά νά σᾶς ἐξηγήσω τό τί συμβαίνει καί νά μή συζητοῦνται αὐτά τά μυθεύματα «πίσω ἀπό τήν πλάτη μου»; Ὅλη αὐτή ἡ χθεσινή χολή στό κήρυγμά σας δικαιολογεῖται, ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν ἰδία ἀντίληψή σας γιά τό πρόσωπό μου (ὅπως μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει), ἀλλά καί, ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἀλγεινή εἰκόνα τῆς Ἱεραρχίας, πού εἴχατε σχηματίσει καί μοῦ τήν εἴχατε ἐκφράσει ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου;

Μοῦ εἶναι ἀπίστευτο τό πῶς ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι! Κρῖμα, γιατί μέχρι χθές ἔδινα μάχες γιά νά διαψεύδω δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ προσώπου σας (τεκμηριωμένα μέ φωτογραφίες), μόνο καί μόνο ἐπειδή σᾶς ἐγνώριζα ἐκ τοῦ σύνεγγυς!

Ὅσο γιά τήν Ἱερωσύνη μου, δέν τήν ὀφείλω σέ κανένα ἀπό τούς σημερινούς Ἱεράρχας. Τήν ὀφείλω πρωτίστως στόν Ἅγιο Γέροντά μου π. Σίμωνα Ἀρβανίτη, τήν ὁποία εἶδα στό πρόσωπό του καί αὐτήν ἀγάπησα (παρ’ ὅτι γεννήθηκα σέ οἰκογένεια 2 γενεῶν Κληρικῶν!) καἰ, κατόπιν στόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου Εἰρηναῖον, πού αὐτός οὐσιαστικά διοικοῦσε ἐν παντί τόν λαό τῆς Ἐπαρχίας του καί ὄχι μόνο καί στόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, πού εἶχε τόν ἀνδρισμό νά εἰπῇ στόν Ἀνδρέα Παπανδρέου: «Ἄκουσε, Πρόεδρε, τό δικό μου μαγαζί εἶναι γωνιακό, ἐσύ θά χάσης!»

Σεβασμιώτατε, νά εἶσθε πάντα καλά! Καί πάλι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης

15 σχόλια:

 1. Πολεμά γέροντα για μας από το ιερό βήμα που στέκεσαι. Ασπάζομαι το Άγιο δεξί σου χέρι και τα παπούτσια που φοράς γέροντα με αγάπη. Μη μας εγκαταλείψεις γέροντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί να πολεμήσει για εμάς και όχι με εμάς?Γιατί δεν πολεμάμε εμείς μαζί του ,αλλά τον αφήνουμε μόνο αυτόν και όλους τους ιερωμένους που πολεμούν τους εχθρούς της εκκλησίας?.....

   Διαγραφή
  2. Ναι έχεις δίκιο. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να ενωθούμε όλοι μαζί.

   Διαγραφή
 2. Ο πάτερ έσωσε την τιμή της ελληνικής εκκλησίας , που την ποδοπάτησαν οι ιεράρχες. Άξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χριστός Ανέστη.
  Μπράβο γέροντα. Τιμάς τα ράσα σου.
  Ο Χριστός θα σε ομολογήσει και αυτός ενώπιον του Πατρός Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. https://orthodoxia.info/news/a%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άξιος γέροντα. Μη δίνεις σημασία στους μασόνους επισκόπους. Είναι οι αντίστοιχοι φαρισαίοι που σταύρωσαν το Χριστό. Ναι σε όλα οι ιεράρχες μας. Οι νάνοι ιεράρχες μας. Σκοπιανό, εκτρώσεις, αλλαγές φύλλου, κλπ. Ναι σε όλα έχουν πει οι ανάξιοι νάνοι ιεράρχες μας. Μην τους δίνεις σημασία γέροντα. Άξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συνεχίστε τον αγώνα σας Πάτερ!! Είμαστε μαζί σας!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συνεχίστε τον αγώνα σας Πάτερ!!! Ήμαστε μαζί σας!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Προσωπικά, μάλλον είμαι αυτό που λέμε "χλιαρός" στην πίστη. Ωστόσο ακόμα κι εγώ μπορώ να διακρίνω τον άξιο ποιμένα, που μιλά με πόνο ψυχής για όσα συμβαίνουν, από τον κοιλιόδουλο ΔΥ, που ενεδύθη το σχήμα για αλλότριους σκοπούς. Άξιε ιερέα Βασίλειε Βολουδάκη με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω να σε συναντήσω. Ποιός να μου το 'λεγε, πως, μέσα στην αβάσταχτη παρακμή που ζούμε, υπάρχουν ακόμα γνήσιοι Ορθόδοξοι πατέρες. Ευχαριστούμε πάτερ Βασίλειε, πάτερ Γεώργιε κι εσένα άξιε ιερέα από την Χίο! Άξιοι του Χριστού και της Παναγίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΊΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΑΣΕ.ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΝΑ ΔΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΛΑΟΔΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥΣ.ΕΙΜΑΙ 55 ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΕΖΗΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ.ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟ ΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ.ΑΡΧΙΕΡ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θέλουμε την ομόνοια της εκκλησίας αλλά δε θα μας ενώσουν με την πανθρησκεια με τον πάπα κι εμείς θα λέμε ο γάιδαρος πετάει!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. A ρε Θαλασση, αν και ειχαμε τσακωθει παλια βλεπω οτι γερνεις προς την αληθεια. Λιγο αν εσκυβες ακομα... [εγω θελω πολυ οχι λιγο δυστυχως...]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εχουν το θράσος οι αρχιερείς να βγάζουν και γλώσσα, αντί να πάνε να κρυφτούν.Μακάρι να είχανε την αντριωσύνη του π. Βασιλείου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...